Faktaboks

Fredrik Pettersen
Født
9. juni 1877, Tromsø
Død
14. august 1940, Lillehammer

P. arbeidet med dokumentasjon av kulturminner for Fortidsminneforeningen og hos arkitekt Johan Meyer i Kristiania 1899–1900; ca. 1900–01 tegnet han for Universitetets Oldsaksamling og arbeidet samtidig med restaureringsplaner for Utstein klosterkirke hos Johan Meyer. Han ble assistent hos stadsingeniøren i Tønsberg fra 1901, bestyrer av Tønsberg tekniske aftenskole fra 1912, stadskonduktør 1913–16 og konstituert brannsjef samme sted 1914–16; stadskonduktør i Haugesund 1916–20 og byarkitekt på Lillehammer fra 1920 til stillingen ble opphevet og han opprettet eget arkitektkontor der i 1930. P. var faglærer ved Lillehammer tekniske aftenskole, og i 1930-årene var han en tid sekretær for Lillehammer bygningsråd og bygningssjef i Fåberg.

P. hadde en utstrakt virksomhet som utførende arkitekt ved siden av sine stillinger som kommunalt ansatt og senere i privat praksis. På Hamar tegnet han bl.a. Flatbrødfabrikken Ideal (1932) i en enkel og velformet klassisisme, delvis med flatt tak benyttet som takterrasse. Hans interesse for kulturminner startet med oppmålinger og dokumentasjon, og ble senere fortsatt i restaureringsarbeider. Hovedbygningen på Lom gamle prestegård, som han bygde om til skole og herredshus (1924–25), gjenoppførte han i betong etter brann i 1936, men med fasader kledd med tjæret panel som kopi av den gamle bygningen. Panelte betongfasader var en ny form for tilpasningsarkitektur i trehusmiljøer som han skal ha benyttet i flere skoler i gamle bygningsmiljøer i Gudbrandsdalen.

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1893–94
 • samtidig volontør hos arkitekt Johan Meyer, Kristiania
 • Kristiania tekniske skole, bygningsteknisk avdeling 1894–98, de to siste årene hospitant
 • assistent hos arkitekt Waldemar Hansteen, Kristiania to mndr. 1894
 • og hos arkitekt Johan Meyer, Kristiania 1897–99
 • Den kgl. Tegneskole under Herman Major Schirmer 1897–99

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise med Herman Major Schirmer i Gudbrandsdalen 1898
 • oppmålingsreiser i Norge med Johan Meyer 1898–99
 • studiereise England februar-juni 1899

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medstifter og styremedlem Foreningen til Norske Fortidsminners Bevaring Vestfold avdeling 1902–16
 • styremedlem Foreningen til Norske Fortidsminners Bevaring Oppland avdeling fra 1920, formann 1921–39
 • medlem Den norske Ingeniør- og Arkitektforening

Utførte arbeider

 • Herredshus med folkebad, Lom (1938)
 • Ombygging, Golå høyfjellssanatorium, Sør-Fron
 • I Tønsberg: Dekorativ omramning til eldre gravminne over Anders Madsen ved Tønsberg domkirke (1905)
 • Utvidelse, Brannvaktens fløy mot Øvre Langgt. (1910)
 • Stoltenbergs gt. 10 for Fattigpleien (1912)
 • Ombygging, Løveapoteket (1913, interiøret senere forandret)
 • Byfogdløkken skole (1913–14, nå rådhus, ombygd 1982–83)
 • Stoltenbergs gt. 36 (1913–14)
 • Tønsberg Telefonforening, Stoltenbergs gt. 3 (ca. 1914)
 • Snorres gt. 14 (1915–16)
 • På Hamar: Villaer, Arvesens vei 34 og 41 (1929 og 1930)
 • Villa, Utsikten 4 (1931)
 • Villa, Sagatunvn. 42 (1932)
 • Flatbrødfabrikken Ideal, Vangsvn. 51 (1932)
 • Oplandske Automobilforretning, Enggt. 34 (1932) sammen med Finn Poppe
 • På Lillehammer: Motorsentralen
 • Ombygging Victoria Hotell
 • Funksjonalistiske villaer
 • Restaureringsarbeider o. l.: Ombygging til skole og herredshus, Lom gamle prestegård (1922–25), brent 1936 og gjenoppført i betong med panelte fasader som kopi av de gamle (1938)
 • Ominnredning av stuebygning, Sulheim, Lom (1923)
 • Div. arbeider i stuebygning, Skjåk gård, Skjåk (1923)
 • Restaurering, Fåberg prestegård (1926)
 • Istandsetting, Bjølstad, Heidal og Tofte, Dovre (ca. 1930)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1901

Eget forfatterskap

 • Artikler om kulturminner, se Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok, register bd., Sarpsborg, 1963, s. 31

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 422
 • Teknisk Ukeblad, 1912, s. 40, 249
 • Tønsbergs Blad, 17.09.1913
 • Tønsbergs Blad, 20.09.1913
 • Tønsbergs Blad, 04.09.1914
 • Hoff, J. A., Tønsberg i hundre aar. 1814–1914, Tønsberg, 1914, s. 312
 • Folkestad, G K., Bamble herred, (Skien, 1930, s. 87
 • Lillevold, E., Red., Hamars historie, Hamar, 1949, s. 596–98 (ill.)
 • Johnsen, O. A., Tønsbergs historie, Oslo, 1954, bd. 2, register s. 1245
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok, Sarpsborg, 1963, s. 360
 • Buggeland, T., ågotnes, J. E. (Red.), Lillehammer, Lillehammer, 1977, s. 151
 • Byggekunst, 1925, s. 128, 140 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 1
 • Byggekunst, 1938, tillegg s. 39
 • Byggekunst, 1940, tillegg s. 15 (ill.), 29

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren 1901, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren

Faktaboks

Fredrik Pettersen