R. arbeidet i 60-årene med design av industritekstil. Under oppholdet i London tegnet hun bl.a. tekstiler og tapeter for Sandersons. Fra 70-årene har hun arbeidet som kunsthåndverker med stofftrykk. Hun har laget stofftrykk som må oppfattes som billedkunst, eks. To Uganda with love (1976) og stofftrykk til klær i samarbeid med Helge Braanen. R. bruker en rekke forskjellige teknikker både i kombinasjon og enkeltvis og søker stadig nye muligheter innenfor stofftrykkets rammer.