J. deltok lite på utstillinger i Norge. En del av hans malerier er i privat norsk eie.