K. var en allsidig kunstner som eksperimenterte med forskjellige teknikker som olje, akvarell, gouache, pastell og radering. Det var med sine akvareller han oppnådde størst anerkjennelse. K. arbeidet gjerne i lite format. I første rekke malte han landskaper i en lett stilisert naturalisme. Motivene fant han i fødebyen Haugesund og distriktene omkring. Havnebildene fra Haugesund er blant hans beste arbeider. I oljemaleriene benyttet K. kraftige og ofte ublandede farger, pålagt i brede pastose strøk, slik at overflaten fikk en svak relieffvirkning.