Familierelasjoner

Datter av

 • Dagmar Solvik
 • Erling Ryen

Gift med

 • Carl Fredrik Prytz

Bosatt (pr 1982-1986)

Vanse.

Utdannelse

Istituto d'Arte, Firenze 1959-61; Oslo Husflidsskole, vev- og tegnelinjer; hospitant Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Olav Mosebekk; Statens lærerskole i forming, Oslo, vev 1968-71; Lærerhøgskolen, Kristiansand.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens reisestipend 1974; Janssons legat; Statens garantiinntekt fra 1978; Studiereiser til Burma; Thailand; England; Skottland; Irland; bosatt i Midtøsten 1978-83.

Stillinger, medlemskap og verv

Egen vevstue fra 1970; lærer Internasjonal sommerskole, Universitetet i Oslo; Lista yrkesskole 1973-78; prosjektleder for utvikling av tekstilt håndverk for kvinner, Den Internasjonale Arbeiderorgansisasjon, Genève, i Midtøsten 1978-83; Medlem Norske kunsthåndverkere, formann 1975-76; medlem Unge Kunstneres Samfunn; Bildende Sørlandskunstnere; Norske Tekstilkunstnere; medlem Kunstneraksjonen 1974–77; Norges kunstnerråd 1975-76; Nordisk Råds kulturutvalg og kunstformidlingsutvalg.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Billedtepper, DnC, Oslo og Moss (dobbeltvevteknikk)
 • Antependium, Oslo domkirke
 • Norges Bank
 • Norsk kulturråd
 • Bærum kommune

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1975

Kollektivutstillinger

 • Sørlandsutstilling, 1977-1978
 • Oslo Kunstforening, 1975
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1976
 • Pedagogisk vandreutstilling, 1976
 • Stavanger Kunstforening, 1976
 • Drammen Kunstforening, 1975-1977
 • Lillehammer Kunstforening, 1975-1977
 • Farsund Kunstforening, 1975-1977
 • Fredrikstad Kunstforening, 1975-1977
 • Norsk kunsthåndverk, 1977

Litteratur