Faktaboks

Erik Amundsen
Haakerud, Erik Amundsen; med tilnavnet Haakerud

A. var ansatt ved Bærums Verk som snekker i 1813. I 1822 ble han lønnet som billedhugger. Han omtales siste gang i 1829; 3 år senere nevnes hans kone som enke. A. karakteriseres som en habil formskjærer.

Litteratur

  • Nygård Nilssen, A., Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, bd. 2, s. 148, 163, 187

Faktaboks

Erik Amundsen