A. var ansatt ved Bærums Verk som snekker i 1813. I 1822 ble han lønnet som billedhugger. Han omtales siste gang i 1829; 3 år senere nevnes hans kone som enke. A. karakteriseres som en habil formskjærer.