Faktaboks

Kirsten Sinding-Larsen
Født
4. august 1898, Kristiania
Død
10. desember 1978, Oslo

S.-L. var ansatt hos arkitektene Clason och Gahns, Stockholm 1929–32. I Oslo arbeidet hun en kort tid hos sin onkel arkitekt Holger Sinding-Larsen før hun opprettet egen praksis i 1933. S.-L.s virksomhet var konsentrert om boligbygging. I perioden 1933–38 oppførte hun en rekke boliger i Moss og på Jeløy. Et større arbeid fra denne tiden er hovedbygning på Bærøe gård, Hobøl. Etter krigen ble det oppgaver med boligområder i Oslo, f.eks. utbyggingen av Lille Langerud (1946). Sunnaas sykehus, Nesodden (midten av 1950-årene) var oppført som et alders- og pleiehjem for kvinner. S.-L. var medarrangør av utstillingen Vann til husmødrene!, Østkantutstillingen, Oslo 1939. I Norske Arkitekters Landsforbund var hun medarbeider ved gjennomføringen av typehusprosjektet Norske hus for land og by, startet 1940 med tanke på gjenreisningsarbeidet etter krigen. Fra 1942 var hun medarbeider i Oslo Byes Vels boligundersøkelse. Hun arbeidet utrettelig for boligsaken hele livet, bl.a. gjennom utallige debattinnlegg med formål å bedre standarden i norsk boligbygging.

Familierelasjoner

Datter av

 • Emilie Rustad (1871 - 1904)
 • Birger Fredrik Sinding Larsen, oberst (1867 - 1941)

Utdannelse

 • Statens kvinnelige industriskole, Oslo søm og veving 1913–15
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1915–17
 • praksis hos arkitekt Sigurd Lunde, Bergen 1920–21
 • arkitekt Håkon Ahlberg, Stockholm 1923–25
 • Tekniska Skolan samme sted 1924
 • arkitekt Sven Markelius 1925–26 og Tage William Olsson samme sted 1927
 • Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1927–29

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i Italia 1926
 • USA 1948

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1940
 • Medlem Norges Standardiseringsforbunds utvalg for vinduer, dører og listverk 1938 og rådet for husbyggingssaker 1948
 • Oslo fasaderåd 1947
 • Oslo kommunes plankomité for sykehusutbygningen 1949

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Hovedbygning, Bærøe gård, Hobøl (1938)
 • Boliger, Lille Langerud (1946–55) sammen med Ewald Olsson (1946–50)
 • Firemannsboliger for Bærum boligbyggelag, Ekeberg, Bærum (1946)
 • Boligområde, Agronomvn., og Høgdavd. (1954–56)
 • Lille Langerud trygdebolig, Løvsetdalen 2 (1957)
 • Sunnaas gamle- og pleiehjem, Nesodden (ca. 1956)
 • Rustad trygdebolig, Rustadgrenda 1 (1964)

Eget forfatterskap

 • Vinduer-hengslinger, Byggekunst, 1934, s. 77 (ill.)
 • Hygienen i de moderne leiegårdene, Byggekunst, 1939, s. 59–60 (ill.)
 • Elektriske ledninger som lydledere i bjelkelag, Byggekunst, 1939, tillegg s. 39
 • Gjenoppbygging og boligsak, Byggekunst, 1940, s. 82
 • Begrepet boligstandard, Byggekunst, 1949, tillegg s. 5
 • Fuktighetsgjennomslag i porøse yttervegger, Byggekunst, 1950, tillegg s. 28
 • Stoppenål og papphus, Arkitektnytt, 1954, s. 158
 • Cappelen og Winge og brukskunst, Arkitektnytt, 1956, s. 207
 • Boliger for gamle, Arkitektnytt, 1956, s. 108–09
 • Elektriske installasjoner og porøse plater, Arkitektnytt, 1958, s. 3
 • Mer om brann, Arkitektnytt, 1958, s. 40
 • Bedre tid til planlegging, Arkitektnytt, 1958, s. 99
 • Hvor bør det bygges høyhus, Arkitektnytt, 1958, s. 102
 • Heis i høyhus, Arkitektnytt, 1958, s. 242
 • Støy i møtelokaler, Arkitektnytt, 1958, s. 272
 • Totalprosjektering eller blår i øynene, Arkitektnytt, 1959, s. 69
 • Byplan-nattero-exhaust, Arkitektnytt, 1959, s. 188
 • Den sorte fare, Arkitektnytt, 1960, s. 270
 • Utstillingskjøkken, Arkitektnytt, 1962, s. 20 (ill.)
 • Boliger og miljø for invalide, Arkitektnytt, 1962, s. 51
 • Hva med de nye byggeforskrifter, Arkitektnytt, 1962, s. 99
 • Materialsløsing, Arkitektnytt, 1962, s. 220
 • Er vi litt sløve, Arkitektnytt, 1963, s. 190
 • Mens vi venter, Arkitektnytt, 1964, s. 214–15
 • Glemmer vi invalidene? Arkitektnytt, 1964, s. 296
 • Treghet-eller? Arkitektnytt, 1965, s.66
 • Offentlige bygninger må bli brukbare også for vanføre, Arkitektnytt, 1965, s. 124
 • Det trygge hjemmet er også barnets farlige verden, Arkitektnytt, 1967, s. 123
 • Mer om tepper, Arkitektnytt, 1971, s. 510
 • Trapper, Arkitektnytt, 1972, s. 73
 • Nei, kutt ikke trærne, Arkitektnytt, 1972, s. 133
 • Når boliger dør, Arkitektnytt, 1972, s. 216
 • Karl Johan-kvartalet og professor Norberg-Schulz, Arkitektnytt, 1972, s. 291
 • Husbankens boliger for eldre, Arkitektnytt, 1972, s. 375–77 (ill.)
 • Snu litt på flisa, Arkitektnytt, 1973, s. 123 (ill.)
 • Bevegelseshemmedes trafikkproblemer, Arkitektnytt, 1973, s. 206
 • Hvor og hvordan bør de eldre bo, Arkitektnytt, 1973, s. 291
 • Byggedag og byplanmøte, Arkitektnytt, 1974, s. 239
 • Märsta - ble det en ny betongghetto?, Arkitektnytt, 1974, s. 322–24 (ill.)
 • Kommunalt samarbeide med ferdighusfirma, Arkitektnytt, 1974, s. 503–04
 • Moderne arbeidsmiljø, Arkitektnytt, 1975, s. 25
 • Stoler og stoler, Arkitektnytt, 1976, s. 124 (ill.)
 • Om å sove i mørke kroker, Arkitektnytt, 1976, s. 180 (ill.)
 • Satt på spissen, Arkitektnytt, 1976, s. 199 (ill.)
 • Forandringer av småhusområder, Arkitektnytt, 1976, s. 251
 • Sjekkliste for boligsøkere, Arkitektnytt, 1977, s. 169
 • Bevar et tre også, Arkitektnytt, 1977, s. 237
 • Vedr. Lille Langerud A/S, Abildsø, Oslo, Arkitektnytt, 1978, s. 182
 • Til vindusleverandører, Arkitektnytt, 1978, s. 238
 • en rekke artikler og debattinnlegg om faglige emner i tidsskrifter og aviser

Litteratur

 • Andresen, T., Jordan, B., Wohnen in Skandinavien, Stuttgart, 1958, s. 43 (ill.)
 • Byggekunst, 1949, s. 200–02 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, s. 196 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 109–12 (ill.)
 • Byggekunst, 1979, s. 200 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra niesen, Kirsten Sinding-Larsen d.y., 1984
 • Norsk Arkitekturmus