Faktaboks

Christian Fürst
Født
15. april 1860, Christiania
Død
9. januar 1910, Kristiania

Aktiv som arkitekt i Kristiania 1885–89, med på gjenoppbyggingen av Kristiansand S etter brannen i 1892, egen praksis i Kristiania fra 1895–96. F.s bror Hans Siegwardt Backer F. kom med i firmaet som selvstendig arkitekt i 1902. Fra 1904 til 1907 vekslet brødrene mellom Kristiania og Ålesund. De var med på gjenoppbyggingen av Ålesund etter brannen i 1904. Fra 1908 hadde de igjen praksis i Kristiania F. ble raskt en meget benyttet fagmann både i hovedstaden og i Kristiansand. Tidlige arbeid (Sagene kirke og Arendal kirke) er preget av tysk nygotikk, en samtidig kilde angir at F. innførte Johannes Otzens stil til Norge. I 1890-åra bygde F. en rekke villaer og leiegårder i Kristiania i pusset tegl. Her er tyske senrenessanse- og nybarokke trekk tatt opp, og F. har benyttet ornament i glassert tegl og en klar oppdeling av bygningskroppen til å skape en rytmisk effekt.

F. var aktiv i Den norske Ingeniør og Arkitektforening, og tok som mange andre ledende arkitekter på denne tiden opp ideer om en nasjonal arkitektur, preget av enkle, klare former, konstruksjonsmessig klarhet og materialmessig ærlighet. F. engasjerte seg særlig i bygningstekniske spørsmål og skrev artikler om råkopp (huggen stein) og "Ålesundsmur" (gråstein i mørtel). Et klart material- og stilmessig skille i hans arkitektur inntrer med ålesundsperioden 1904–07. Nesten samtlige av hans og brorens bygninger fra denne perioden er oppført i råkopp. Disse bygningene er med sine enkle, nesten dekorløse og massive bygningskropper og sin materialvirkning i slekt med den amerikanske arkitekt Henry Hobson Richardsons arbeider. Imidlertid beholdt mange av F.s bygninger nybarokke og monumentale trekk, noe vi særlig ser i villaen Thomas Heftyes gt. 21 i Oslo.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Cathrine Thalette Backer
 • Hans Siegwardt Fürst, kjøpmann, skipsreder

Utdannelse

 • Kristiania Tekniske skole 1876–79
 • Kgl. Technische Hochschule i Berlin 1879–82
 • assistent hos prof. Johannes Otzen i Berlin ca. 1883–85
 • Kgl. Academie der Künste, Berlin 1889–91
 • assistent ved arkitektkontoret for Reichstagshaus i Berlin under arkitekt Paul Wallot 1890–92

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstnerstipend 1887 og -88
 • Studiereise til England 1886–87
 • til Nord- og Vest-Tyskland ca. 1889 for å studere renessansearkitektur

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av plankomiteen for Norges Tekniske Høyskole 1900–02
 • medlem av bedømmelseskomiteen ved konkurranse om hovedbygningen ved samme 1902–03
 • formann i arkitektgruppen i Den norske Ingeniør- og Arkitektforeningen 1902, samt en rekke andre verv her

Priser, premier og utmerkelser

 • Sammen med Harald Backer F.: Sundts premie 1910 for villaen Ths. Heftyes gt. 21, Oslo

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Stiftsgården, nå Handelens Hus, Dronningens gt. 23, Kristiansand S (1894)
 • Flere andre arbeid i Kristiansand etter brannen i 1892
 • Ombygging av Tostrupgården, Karl Johans gt. 25 (1898)
 • Ombygging av Bankpl. 2 (1898)
 • Bastø skolehjem, Horten (1903)
 • Sammen med H.S.B. Fürst: Ombygging av Kongens gt. 25 (1903)
 • Og Kongens gt. 23 (1904) for Steen og Strøm (brent)
 • Grønvold Tændstikfabrik, Grønvold, Østre Aker (1905) (revet)
 • Kirker: Arendal (1886–88), etter 1. premie i konkurranse 1884
 • Sagene, Oslo (1888–91) etter 1. premie i konkurranse 1888
 • Bedehus i Kristiansand S, Dronningens gt. 36 (1893), etter brannen i 1892
 • Gjenoppbygging av Borgund kirke, Sunnmøre, etter 1. premie i konkurranse 1904
 • Bolighus: (større villaer, små leiegårder): Hegdehaugsvn. 35 for H. Maschman (1897) (revet)
 • Villa for dr. L. Schibbye, Drammensvn. 35 (1898)
 • Liten leiegård for Chr. Strøm, Oscars gt. 71b (1898/99)
 • Liten leiegård for Chr. Fürst, Th. Heftyesgt. 34, (1898)
 • Th. Heftyes gt. 28 og 28b for Mauritz Hansen (1901) (revet)
 • Tre murvillaer på Bestum for dr. B. Lysholm (1902–03)
 • Bolighus sammen med H.S.B. Fürst: villa for hr. Schmidt, Th. Haugsv. 11 (1903)
 • Villa Juell, Grimelundshaugen 14 for J.C. Juell (1904, senere ombygd)
 • Leiegård i Grubbegt. 8 (1909)
 • Villa for grosserer A. Backer, Th. Heftyes gt. 21
 • I Ålesund etter brannen 1904, sammen med H.S.B. Fürst: Ålesund Kreditbank, Notenes gt. 8 (1905)
 • Posthus, Korsegt. 9 (1905)
 • Landmandsbanken (nå Ålesund Sparebank), St. Olavs pl. 1 (1905)
 • Latinskolen, øvregt. 13 (1905–07)
 • Løvenvolds gt. 6 (1905–07)
 • Kirkegt. 3, 4 og 8 (1905–07)
 • Skaregt. 3 (1905–07)
 • Rasmus Rønnebergs gt. 5 (1905–07) (brent)
 • Kongens gt. 3 (1905–07)
 • Prosjekter: Pauli kirke, Kristiania, 2. premie i konkurranse 1888
 • Regjeringsbygning, Kristiania, 2. premie i konkurranse 1888

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Den norske Industri- og Kunstutstilling, Kristiania, 1883
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1906
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1907
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1908

Eget forfatterskap

 • Schytte Berg, H., Michalsen, C., Fürst, Christian, Ålesundsmur, Teknisk Ukeblad, 1907, s. 313–15, Sammen med
 • Byggevirksomheden i Ålesund, Teknisk Ukeblad, 1908, s. 89–90

Litteratur

 • Arnold, R., Arendals nye kirke, Arendal, 1888
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1916, bd. 12 s. 561
 • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register s. 674
 • Kirkebøe, M. C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 33 (ill.)
 • Østvedt, E., Seierstad, J., Skiens historie, (Skien, 1959, bd. 3, register s. 675
 • Muri, S., Norske Kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 266
 • Agder. Bygd og By i Norge, Oslo, 1977, s. 401
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1910, s. 1
 • Byggekunst, 1975, s. 114
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring årbok, 1964, s. 122
 • Folkebladet, (Kristiania, 01.06.1884
 • Norsk Teknisk Tidsskrift, 1888, bilag s. 2
 • St. Hallvard, 1931, bd. 9, s. 139
 • Teknisk Ukeblad, 1885, s. 93
 • Teknisk Ukeblad, 1886, s. 20, 41__-;42
 • Teknisk Ukeblad, 1887, s. 18–19, 44
 • Teknisk Ukeblad, 1888, s. 11, 16, 19–20, 52
 • Teknisk Ukeblad, 1893, s. 351–53 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 115
 • Teknisk Ukeblad, 1899, s. 259__-;61
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 621
 • Teknisk Ukeblad, 1901, s. 267, 450
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 109, 203, 443
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 130, 154, 468
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 99, 101, 102, 128, 136, 154, 207, 236, 349, 501, 555__-;56
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 55, 178, 442
 • Teknisk Ukeblad, 1907, s. 83, 85, 313__-;15
 • Teknisk Ukeblad, 1908, s. 89__-;90
 • Teknisk Ukeblad, 1910, s. 13, 413

Arkivalia

 • Tvinnereim, H., Oppattbygginga av Ålesund etter brannen 23. jan. 1904, Universitetet i Oslo, 1980, magistergradsavhandling
 • Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren