Andre opplysninger

B. var på fleire ferder til Hardanger i 1830-åra, m.a. er det signerte arbeid etter han på Varaldsøy.

Bosatt (pr 1982-1986)

Bondal i Telemark; utvandra til Amerika.

Litteratur

  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1954, bd. 3, s. 64, 72, 76