Faktaboks

Lagertha Munthe
Munthe, Lagertha Johanne Dircks
Født
16. mars 1888, Kristiania
Død
25. mars 1984

M.s lærere ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Kunstakademiet fikk, ved siden av Gerhard Munthe, stor betydning for hennes kunstneriske utvikling, og gjennom et langt kunstnerliv har hun alltid bygd på tradisjonene som hennes lærere representerte. M. debuterte på Høstutstillingen i 1912 med Gammel bro. Hun gjorde seg bemerket, og ble av enkelte kunstkritikere utpekt som et av de nye navn. Hun fulgte opp suksessen to år senere med Fra Citadeløen (1914, privat eie), som også fikk pen omtale. I de første årene konsentrerte M. seg om landskapsmaleriet, noe som for øvrig alltid har vært hennes styrke. Hennes koloritt ble av kritikerne betegnet som lavmælt og diskret, og formspråket som svakt stilisert. Den avdempede koloritten og det noe summariske billedspråket kjennetegner fortsatt M.s landskaper. M. har en utpreget naturfølelse som hun med stor sikkerhet overfører til lerretet. Hennes bilder preges av et fint fargespill, som er tilpasset en egenartet helhetstone i grått eller gyllenbrunt. Med godt resultat bruker hun enkelte ganger klarere, mer mettede farger, som f.eks. i det vakre, stemningsfylte Etter regn (Riksgalleriet). Som et eksempel på hennes gråstemte valørmaleri kan nevnes det bredt anlagte Gård i Valdres II (Nasjonalgalleriet, Oslo). M. søker fortrinnsvis motiver hvor hun oppnår en spesiell stemning ved hjelp av meteorologiske fenomen som f.eks. regn, tåke, opptrekkende uvær, snø. I de siste decennier har M. vist en stor interesse for religiøse motiver, og hennes dype religiøsitet kommer merkbart fram i disse arbeidene. Kristusskikkelsen dominerer komposisjonene. M. har hatt flere større offentlige oppdrag. Bl.a. har hun malt altertavle og frise til kapellet i Hammerfest sykehus (1958) og en større komposisjon, Kristus og barna, til Sokna gravkapell (1954). Gjennom et langt liv har M. kunnet følge de mange brytninger i norsk kunstliv. Selv har hun vært lite påvirket av de mange retninger som har preget det tyvende århundre.

Familierelasjoner

Datter av

 • Helene Andrea Støren
 • Olaf Andreas Jens Wilhelm Munthe

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Wilhelm Krogh-Fladmark, Theodor Ludvig Wilberg, Wilhelm Holter og Oscar Wergeland 1908–10
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Christian Krohg og Halfdan Strøm 1909–11
 • elev av Henrik Sørensen og Oluf Wold-Torne
 • Freskoak. i Paris under Paul Baudouin 1931

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Enkedronning Josephines legat 1918
 • Finnes legat 1918–19
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1928
 • stipend fra Asta Nørregaards fond 1946
 • stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1974
 • Studiereiser til København 1918
 • Italia 1920–21
 • Paris 1930–31
 • Nord-Afrika og Israel

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle og veggfrise, Hammerfest sykehus kapell (1958)
 • Veggdekorasjon Kristus og barna, Sokna gravkapell (1954)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Haugesund Billedgalleri
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk kulturråd
 • Riksgalleriet

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1912
 • Høstutstillingen, 1914-1915
 • Høstutstillingen, 1917
 • Høstutstillingen, 1924-1929
 • Høstutstillingen, 1933
 • Høstutstillingen, 1935
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1947-1948
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1954-1955
 • Høstutstillingen, 1958-1959
 • Høstutstillingen, 1961
 • Høstutstillingen, 1963-1964
 • Høstutstillingen, 1970
 • De unges utstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1919
 • Vårutstilling, Oslo Kunstforening, 1920
 • Exhibition of Norwegian Art, London, 1928
 • Kunstnerforbundet gjennem 20 år, Kunstnerforbundet, Oslo, 1931
 • Mitt første billede på Statens Høstutstillingen, Oslo Kunstforening, 1937
 • Bildende Kunstnerinner, Oslo Kunstforening, 1938
 • Februarutstilling, Oslo Kunstforening, 1938
 • Unge Kunstneres Samfunns utstilling, Bergens Kunstforening, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Portrettutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1940
 • Sommerutstilling, Oslo Kunstforening, 1943
 • Vårutstilling, Oslo Kunstforening, 1943
 • Vårutstilling, Oslo Kunstforening, 1946
 • Vandreutstilling, Oslo Kunstforening, 1946
 • Nordiska konstnärinnor, Stockholm, 1948
 • Statens kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Vårutstilling, Ekely, 1973
 • 5 Askermalerinner, Asker Kunstforening, 1977
 • Billedkunst i kirkemusikk-uken, Christianssands Kunstforening, 1980

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1916
 • Tr.heim Kunstforening, 1917
 • Tr.heim Kunstforening, 1935
 • Oslo Kunstforening, 1935
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1942
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1952
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1972
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1979

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 176 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 181, 185 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års jubileet 1963, Bergen, 1963, register s. 161
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register s. 395
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 13, 49, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bind 13, spalte 867
 • Ytreberg, N. A., Tromsø bys historie, Tromsø, 1971, bind 3, register s. 786
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 229
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 181 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 112
 • Nilsen, K., Blant kunstnere i det gamle Asker, Asker, 1979, s. 139–43
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bind 8, s. 396
 • Morgenbladet, 19.10.1912
 • Norske Intelligenssedler, 07.10.1914
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 16.10.1914
 • Haug, K., i Aftenposten, 06.12.1916
 • Haug, K., i Aftenposten, 27.10.1917
 • Blehr, S., i Nidaros, 25.01.1918
 • Haug, K., i Aftenposten, 26.05.1919
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 17.05.1920
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 06.05.1920
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 26.10.1922
 • Dagbladet, 23.04.1952, (ill.)
 • Aftenposten, 24.04.1952, (ill.)
 • Steen Johnsen, S., i Dagbladet, 29.04.1952, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 30.04.1952, (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 30.04.1952
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 03.05.1952
 • Aas, A. J., i Morgenbladet, 03.05.1952
 • Arbeiderbladet, 06.05.1952
 • Urd, Oslo, 1955, hefte 25
 • Aftenposten, 14.03.1958
 • Nationen, 16.03.1963
 • Ullern Avis, 09.03.1968
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 15.03.1972
 • Bonde, M., i Verdens Gang, 19.10.1979, (ill.)
 • Bore, M. R., i Vårt Land, 23.10.1979, (ill.)
 • Egebakken, E. A., i Asker og Bærum Budstikke, 31.10.1979, (ill.)
 • Opstad, G., i Fædrelandsvennen, 09.05.1980