Faktaboks

Knut Flatin
Født
7. juli 1945, Seljord

F. debuterte på Høstutstillingen i 1964, men det var først i 1970-årene han ble en aktiv utstiller. Hittil har grafikken hatt den mest fremtredende plass i hans produksjon, men ifølge han selv har interessen for maleriet som kunstnerisk uttrykksform vært økende etter debuten som maler i Kunstnerforbundet, Oslo 1979. I perioden 1972 -73 var det innen de grafiske disipliner særlig serigrafiet som opptok ham. Da han i 1973 fikk studere et halvt år ved Academie Jan van Eyck i Maastricht tok han aktivt del i eksperimentering hvor også foto inngikk som en del av arbeidsprosessen med silketrykk. Trykkene fra disse årene er inspirert av den internasjonale hard edge-kunsten. De uttrykker en streng konstruktivisme med få, ofte myke fargeklanger som demper noe av den hårdhet som er så karakteristisk for stilretningen. F.s abstrakte former avløses til tider av konkrete elementer fra vår egen verden. I Trafikkskilt, 1972 har han forstått å innpasse en del av vår tilværelse i sitt eget billedspråk.

F. arbeider iblant med tresnitt, men for tiden er det akvatintene med dens spesielle egenskaper og muligheter som tiltrekker ham mest. Fortrolig med den tekniske siden av etsningen ble han først under et besøk i Wamel-am-Möhnsee hvor han fikk arbeide i et gammelt, tysk kobbertrykkeri. Resultatet av oppholdet ble en utstilling i Galleri Norske Grafikere i 1977. Natt, 1977 (Nasjonalgalleriet, Oslo) er et produkt av hjemlengsel. Motivet er arkitektonisk bygd opp ved hjelp av geometriske former. Gjennom sin store valørrikdom og monumentale kraft får bildet et nyansert og dynamisk uttrykk. På tross av dets abstrakte form, aner man en norsk, tjærebrent løe hvor lyset siver inn. Kunstneren hevder selv at han er naturalist, men det er opplevelsen av form og farge i naturen han setter som sitt mål å formidle.

Som maler søker F., som i sin grafikk, gjerne å gjengi forskjellige valører eller fargeklanger i komposisjonene. Dessuten er han for tiden opptatt av to nokså forskjelligartete uttrykksformer. Det ene er å skape billedrom i olje- og akrylmaleriene ved hjelp av fargens egenverdi. I Gatebilde (1978) trer forgrunnens signalrøde striper skarpt fram mot bakgrunnens kjølige lys blå farge med antydning til perspektiv. I Hindring (1977) derimot, søker F. å skape en flate. Her settes store fargeflater opp mot et følsomt system av små, skråttstilte fargeflekker. F. legger her vekten på det dekorative aspekt, samtidig som han motvirker noe av bildets to-dimensjonale karakter ved å aktivisere lerretet med de små fargeflekkene.

Til slutt bør nevnes at F. i 1966 hjalp D. Werenskiold med en større dekorasjonsoppgave i kasein på Tunga gård, Notodden. I 1970 bistod han H. Ljøsne med utsmykningen av Sogn yrkesskole.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Eivind Flatin
 • Anna Nordskog

Gift med

 • Anne Brit Borgen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Brunkeberg

Utdannelse

 • Elev av Terje Grøstad i Flatdal
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, boklinjen i 1964–67
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Reidar Aulie, Alf-Jørgen Aas, Halvdan Ljøsne og Arne Malmedal 1967–72
 • Academie Jan van Eyck, Maastricht, Nederland under prof. Sevr (grafikk) og Defesche (maleri) jan.-mai 1973

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Johan Beckens testamentariske gave til ung, lovende telemarking 1969
 • Th. Fearnleys reisestipend 1970
 • 3% fondets stipend 1971, -73, -75
 • Nederlandsk statstipend og etterutdanningstipend 1973
 • Norske Grafikeres Fond 1976
 • Statens reise- og studiestipend 1977
 • Aldegrever-stipend 1977
 • Th. Fearnleys reise og studiestipend 1979
 • Studiereiser til Spania 1964 og -67
 • Italia og Tyskland 1968
 • Jugoslavia, Italia, Sveits, Frankrike, Tyskland og England 1970
 • Nederland og Frankrike 1973
 • Tyskland 1977
 • F. har oppholdt seg flere ganger i Sverige og Danmark

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggmaleri i Jessheim gymnas (1973)
 • Oslo kommunes kunstsamlinger (tegning og maleri)
 • Riksgalleriet (grafikk og maleri)
 • Nasjonalgalleriet (grafikk og maleri)
 • Bergen Billedgalleri (maleri)
 • Telemark fylke (maleri)
 • Sandefjord Kunstforening (grafikk)
 • Norsk kulturråd (grafikk og maleri)
 • Nordisk Artotek
 • Seljord Kunstforening
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Aust-Agder fylke (maleri)
 • Statens lærerskole i forming, Notodden (maleri)
 • Horten og Borre Kunstforening (maleri)

Illustrasjonsarbeider

 • Og bygdi syng. Tekst og toner samla av Seljord Viselag ved Kjell-Oskar Selman, Gunnar Sveinsson og Klas Telnes, Oslo 1976
 • I 1977 leverte F. bidrag til Grenland Junior Chamber grafikkmappe
 • Aldegrever Gesellschaft

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Skiens Kunstforening, 1970
 • Aud Øygardens Kunstsalong, Seljord, 1971
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1972
 • Gall. I, Bergen, 1973
 • Gall. F 15, Moss, 1974
 • Horten Sparebank, 1975
 • Seljord Kunstforening, 1975
 • Gall. Norske Grafikere, Oslo, 1977
 • Bergens Kunstforening, 1979
 • Statens lærerskole i forming, Notodden, 1979
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1979
 • Kjøsterudgården, Åsgårdstrand, 1979

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1964
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1971-1978
 • Sørlandsutstillingen, 1978
 • Sørlandsutstillingen, 1980
 • Juniutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1968-1970
 • Unge norske omkring Akademiet, Gall. F 15, Moss og Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1970
 • Aspekt, Gall. Strømmen, Trondheim, 1970
 • Biennalen, Krakow, 1974
 • Nordisk Grafikkunion, Bergen, 1975
 • Biennalen, Fredrikstad, 1978

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1968, s. 192
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 194
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 185
 • Harr, K.E., i Dagbladet, 25.04.1972
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 27.01.1973, (ill.)
 • Morgenavisen, 18.01.1973, (ill.)
 • Aftenposten, 16.07.1973, (ill.)
 • Aftenposten, 26.06.1979, (ill.)
 • Amdahl, E., i Dagbladet, 14.07.1973, (ill.)
 • Amdahl, E., i Dagbladet, 22.09.1977, (ill.)
 • F 15 Kontakt, 1974, årg. 8, nr. 8 s. 10
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 10.09.1977, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 13.09.1977, (ill.)
 • Norske internasjonale grafikk Biennale, Fredrikstad, 1978, s. 100, katalog
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 19.01.1979
 • Bergens Arbeiderblad, 11.01.1979, (ill.)
 • Bergens Tidende, 11.01.1979, (ill.)
 • Dagen, 11.01.1979
 • Egeland, E., i Aftenposten, 30.05.1979
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 22.05.1979
 • Agderposten, 16.05.1979, (ill.)
 • Varden, 10.02.1979
 • Telemark Arbeiderblad, 12.02.1979, (ill.)
 • Flor, H., Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, register s. 188