S. arbeider i et nyekspresjonistisk formspråk. Bildene kan karakteriseres som naivistiske i formen, de er gjerne i store format og malt med sterke, rene farger. S. maler, ofte med humor, sterkt forenklede mennesker og fabeldyr som gjensidig nærmer seg hverandre. Seksualitet og fallos-symbolikk er et gjennomgangstema i hans arbeider. S. markerte seg sterkt i det nyekspresjonistiske malermiljøet i Sthm. i begynnelsen av 1980-årene.