Faktaboks

Leis Schjelderup
Schjelderup, Georga Elisa
Født
12. april 1856, Kristiansand
Død
10. juli 1933, Roskilde

Sittende kvinne. Leis Schjelderup. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Mannsportrett. Leis Schjelderup. 1874. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

S. tilhørte en kunstnerisk begavet søskenflokk, deriblant komponisten Gerhard S. som sammen med S. ble sendt til Paris i 1874 for å utdanne seg. S. tilegnet seg en senromantisk, litt sentimental stil. Hun stilte ut studiehoder, blomsterbilder og genrebilder i Bergens Kunstforening fra 1877, og fikk begeistrede kritikker. S.' første portrett av Amalie Skram (1878?, Universitetsbiblioteket, Bergen) er et eksempel på den litt tunge stilen hun benyttet seg av i denne tiden. I begynnelsen av 1880-årene ble paletten lysere og formspråket mer realistisk. S. valgte med forkjærlighet anekdotiske motiver fra norsk natur og folkeliv, til tross for at hun hovedsakelig var bosatt i utlandet, og gjerne med barn som hovedpersoner, f.eks. En operation (1887) og Lekende barn (1888). Begge fikk gode kritikker på Høstutstillingen. Ved siden av figur- og genrebilder malte S. allerede i 80-årene portretter som er mer realistiske enn hennes samtidige genrebilder. I en særstilling står et inntrengende portrett av Amalie Skram (1882). S. malte portretter bl.a. av Edvard Grieg (1883, Bergen Billedgalleri), og av Olaf Lofthus (1885, Bergen Billedgalleri). For det siste ble hun tildelt en mention honorable på Verdensutstillingen i Paris i 1889. Også portrettet av Johan Bøgh (1897, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen) må fremheves. På sitt beste brukte S. en kraftig, bred pensel og en intens koloritt, som i det lille, spontane Selvportrett (1886). Etter at hun bosatte seg i København i 1886 malte hun vesentlig portretter etter oppdrag fra dansk aristokrati og overklasse. Hun oppnådde imidlertid ikke samme sikkerhet i oppfatning og malemåte som i tiden før århundreskiftet. Jevnlig stilte hun ut på Charlottenborg-utstillingen, i alt 34 ganger med 69 arbeider. I slutten av 1890-årene laget S. også noen keramikkarbeider med dekor.

Familierelasjoner

Datter av

 • Georg Elias Schjelderup, byfogd
 • Johanne Henriette van Kervel

Utdannelse

 • Tegneundervisning Bergens tekniske aftenskole og av Anders Askevold, Bergen
 • elev av Charles Chaplin, Paris 1874–78 (79)
 • Académie Julian, Paris, korreksjon av Ernest Hérbert og Félix Joseph Barrias

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1877
 • Hielmstierne-Rosencrones legat 1877, -79 og -94
 • Bosatt i Paris 1874–84
 • Italia 1894
 • København fra 1886 til sin død

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • Gullmedalje Fiskeriutst., London 1883, bronsemedalje samme sted 1884
 • mention honorable Verdensutstillingen i Paris 1889

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergen Billedgalleri
 • Oslo Bymuseum
 • Universitetsbiblioteket, Bergen
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen
 • Rikshospitalet, Oslo
 • Teaterhistorisk museum, København
 • Frederiksborg Slot, Hillerød
 • Schackenborg Slot og Møgeltønder kirke, begge Sønderjylland

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1884-1885
 • Høstutstillingen, Trondheim, 1887
 • Høstutstillingen, 1888
 • Høstutstillingen, 1890
 • Høstutstillingen, 1900
 • Bergens Kunstforening, 1877
 • Kunstnerfor.s vårutst., Domus Academica, Kristiania, 1877
 • Industri- og Kunstutst., Kristiania, 1883
 • Kunstnerfor.s vårutst., 1887
 • Nordisk utst., København, 1883
 • Nordisk utst., København, 1888
 • Verdensutstillingen, Paris, 1878
 • Verdensutstillingen, Paris, 1889
 • Salonen, Paris, 1879-1881
 • Salonen, Paris, 1884-1885
 • Salonen, Paris, 1890
 • Fiskeriutst., London, 1883-1884
 • München, 1888
 • Decemberudst., København, 1882
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1880
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1882
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1885-1888
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1890-1898
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1905-1908
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1910-1911
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1913-1914
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1922
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1924-1925
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1927-1933
 • Kvindelige kunstneres retr. udst., København, 1920
 • Charlottenborgutstillingen, Københavns Efteraarsudst., 1922
 • Charlottenborgutstillingen, Københavns Efteraarsudst., 1930
 • Kvindelige Kunstneres Samfund, 1930
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Kvinners bilder, Kunstnerforbundet, Oslo, 1982
 • Kvinners bilder, Riksgalleriet, 1982-1983

Portretter

 • Selvportrett (1886, privat eie)

Eget forfatterskap

 • Farveskizzer, Bergen, 1885

Litteratur

 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1876, nr. 106, 166
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1877, nr. 10, 84, 220, 1-878 nr. 5, 143, 242
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1879, nr. 58, 105, 149, 251, 271
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1880, nr. 148, 164, 211, 216
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1881, nr. 210, 252
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1882, nr. 265
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1883, nr. 11, 28, 66, 76, 93, 103, 140, 144, 230
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1884, nr. 142, 243
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1885, nr. 129, 206, 261
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1886, nr. 132, 186
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1887, nr. 197
 • R. Clement, i Journal des Debats, 28.05.1881
 • Aftenposten, 09.05.1881
 • Aftenposten, 10.05.1881
 • Aftenposten, 04.05.1883
 • Aftenposten, 16.07.1883
 • Aftenposten, 22.11.1884
 • Aftenposten, 31.10.1885
 • Aftenposten, 05.05.1887
 • Aftenposten, 25.07.1887
 • Aftenposten, 18.10.1887
 • Aftenposten, 08.06.1919-1920
 • Aftenposten, 03.05.1890
 • Morgenbladet, 12.06.1881
 • Morgenbladet, 20.11.1885
 • Morgenbladet, 03.01.1886
 • Morgenbladet, 05.10.1888
 • K. Madsen, i Morgenbladet, København, 12.12.1882
 • Dagbladet, 23.10.1887
 • Johan Bøgh, Bergens Kunstforening i 50 Aar, Bergen, 1888, s. 116
 • E. F. S. Lund, Danske malede Portræter, København, 1895, bd. 1
 • Revyen, Bergen, 27.06.1896
 • J. Thiis, Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 132
 • Danske Herregaarde ved 1920, København, 1923, bd. 3, s. 716
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1926, bd. 21, s. 7
 • Politikens Magasin, 11.04.1926
 • Nationaltidende, Søndagstillæg, København, 12.04.1926, (ill.)
 • Samlerens kunstnerleksikon, København, 1931, bd. 2, s. 219
 • Berlingske Tidende, 11.07.1933
 • Kunst og Kultur, 1934, s. 266
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1936, bd. 30, s. 59
 • Weilbach, København, 1952, bd. 3, s. 144
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register
 • E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 9, s. 371
 • A. Wichstrøm, Kvinner ved staffeliet, Oslo, 1983, register (ill.)

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • brevsaml. 304, manuskriptfol., Universitetsbiblioteket, Oslo, 1945
 • Ny kgl. saml. 4702, 4425 40, Det Kgl. Bibliotek, København