arkitekt

Oscar Hoff

Faktaboks

Oscar Hoff
Hoff, Ingvar Paul Oscar
Født
26. september 1875, Kristiania
Død
19. juni 1942

H. var ansatt som 1. assistent på arkitekt P. Dues kontor 15. november 1893-30. april 1896, hvor han utarbeidet tegninger til stasjonsbygninger. I 1897 arbeidet H. på kontoret til Keyser, v. Grossheim og Bruno Möhrings i Berlin og på Regierungsbaumeister Wechselmanns kontor i Stettin. H. var ansatt hos arkitekt K. Rivertz, Oslo september 1897-99, hvor han utførte noen av sine første selvstendige arbeider, f. eks. Grensen 5 - 7, Nedre Vollgt. 5 - 7, Riddervolds gt. 3, Oslo. Fasadene fra denne tiden viser en detaljert og til dels kostbar dekor. Fra mars 1901 var H. ansatt av magistraten i Stettin, hvor han utførte tre store offentlige oppdrag, bl.a. die Hansabrücke (1903) og forvaltningsbygningene for politiet. Deretter fikk han lignende oppdrag i Kiel, f. eks. Kunstmuseum (1907–09). Flere av disse arbeidene er gjort i samarbeid med andre ingeniører eller arkitekter. I fasaden på Ingenieur- og Deckoffizierschule, Kiel viser H. bl. a. i halvrelieffene resultatene fra studiene av gammel teglsteinsarkitektur i Tyskland.

H. blir ut over sin virksomhet som bygningarkitekt med rette husket som byplanlegger. Det var her han gjorde sin største innsats. Han deltok i de fleste av tidens byplan- og reguleringskonkurranser i Norge, og i nesten alle vant han premier. I 1913 vant han konkurransen om Ullevål hageby, som i sin helhet ble utført etter H.s planer. I denne og senere byplaner, som Lille Frøen og reguleringsplanen for Notodden, kan man se innflytelsen fra den østerrikske byplanlegger Camillo Sitte og hans ideer. Dette viser seg i Ullevål hageby på tross av visse monumentale aksiale trekk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Thea Olsen (1841 - 1885)
 • Guttorm Hoff, stykkjunker (f. 1841)

Gift med

 • Toni Panten (f. 1881)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1890-96
 • volontør hos arkitekt Bernhard Steckmest 1890–93
 • i murerlære 1892–1893
 • studium ved Kunstgewerbemuseum, Berlin under professor Kulm 1896–1897

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1896–97
 • Opphold Berlin 1897 og 1903–04, Stettin 1897 og 1902–03
 • studiereise for den tyske stat for studium av mursteinsgotikk i Wismar, Rostock, Stendal, Tangermünde og Brandenburg 1905
 • reiser til Nederland, Belgia og Frankrike 1913
 • Nord- og Mellom-Italia 1922

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem i Oslo Arkitektforening 1928

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Hansabrücke, Stettin (1903)
 • Polizeipräsidium og Gasswerk, Stettin
 • Polizeipräsidium, Kiel (1904–05), sammen med Regierungsbaumeister Rasche
 • Kunstmuseum, Kiel (1907–09)
 • Ingenieur- und Deckoffizierschule, Kiel (1909–13) sm.m. Bauinspektor Fleinert
 • Krematorium, Kiel (1913–15)
 • Gamle Krematorium på Vestre Gravlund etter 1. premie i konkurranse (1906–15)
 • Det Heftyeske Barnehjem, Kirkevn. 173 etter 1. premie i konkurranse 1912
 • Om- og påbygging av Rosenkrantz gt. 7 for Kristiania. Haandverks- og Industriforening, fasaden (1912), festsalen (1913)
 • Annonsesøyle (1914)
 • Uthengsskilt for Farrisfabrikken i Larvik (1916)
 • Sannerbroen (1917)
 • Uranienborg menighetshus (1924)
 • Den tyske legasjon, (i dag Sovjetunionens ambassade), Drammensvn. 74 (1926)
 • Det nye krematorium, Vestre Gravlund 1930
 • Brochmanns gt. 5 (1939)
 • Flere villaer på Bygdøy
 • Fasader hos arkitekt K. Rivertz: Munthes gt. 40 (1896)
 • Pilestredet 15-15B (1897–98)
 • Nedre Vollgt. 5-7 (1897)
 • Oscars gt. 43 (1898)
 • Riddervolds gt. 3 (1890-årene)
 • Sontumgården, Grensen 5-7
 • Valkyriegt. 7 m. fl.
 • Posthusgården i Cort Adlers gate
 • Nordstrand Bad
 • Reguleringer: Tøyen etter premie i konkurranse (1913)
 • Frøen (1915–21) etter 1. premie i konkurranse 1913, delvis utført
 • Ullevål hageby (1916–22) etter 1. premie i konkurranse 1913
 • Drammen (1917–1920) etter 3. premie i konkurranse 1916
 • Ekeberg hageby etter 1. premie i konkurranse (1917)
 • Elverum (1917–19)
 • Gråkallen, Trondheim (1918–19) etter 1. premie i konkurranse 1913
 • Notodden (1918–19) etter 1. premie i konkurranse 1917, delvis utført
 • Stavanger (1919–21) sm.m. overingeniør O. Øvergård og M. Leegård etter 1. premie i konkurranse 1917
 • Svolvær (1920–21) etter 1. premie i konkurranse 1919
 • Sandefjord (1919)
 • Mandal (1920)
 • Ås landbrukshøgskole (1920)
 • Larvik hagebebyggelse
 • Halden byplan (1923)
 • Skudesneshavn (1924)
 • Tyssedal
 • Porsgrunn
 • Horten
 • Tåsen
 • Odda
 • Observatorietomten, Kristiania
 • Prosjekter: I Oslo når ikke annet er nevnt
 • Brannstasjon i Trondheim (1899)
 • Ålesund kirke (1904)
 • Feriehus for "Die Woche" Aug. Scherl A/S, Berlin (1906)
 • Idéforslag til plassering av Kristiania. rådhus i Piperviken (1906)
 • Bismarksøyle, Bochum, Tyskland (1907)
 • Kirkegårdskapell i Neumünster
 • 3. premie i konkurransen om Sjømannsskolen på Ekeberg (1913)
 • Eidsvold-monumentet foran Stortinget (1913)
 • Vikingskipmuseum på Bygdøy (1914)
 • Skole i Kristiansand (1917)
 • Stavanger museums tilbygg (1920)
 • Ankerbroen (1921) sammen med professor Rode
 • Bro i København (1925)
 • Rjukan krematorium (1926)
 • Nasjonenes forbund i Genève (1927)
 • Stasjonsbygning i Norge
 • Børsen i Oslo, tilbygg
 • Universitetsbygning i Bergen
 • Tilbygg til fiskeriadministrasjonen i Bergen
 • Riis kirke, Oslo
 • Gravsteder i Oslo og Sandefjord
 • Forslag til Prinsebolig på Oscarshall, Bygdøy
 • Studenthjem på Blindern
 • Norske Arkitekters Landsforbunds bygning på Jernbanetorget
 • Kunstnernes Hus, Oslo, Wergelandsvn. 17
 • Krefthospital på Ullern, Aker
 • Statens tannlegeinstitutt, Marienlyst
 • Gatebro over Lodalen
 • Gatebro i Drammen
 • Reguleringsprosjekter: Frankhausen am Küffhäuser i Tyskland (1908)
 • Villabebyggelse på Huk, Bygdøy (1909)
 • 1. og 2. premie Stensparken og Blåsen parkregulering med bebyggelse (1913)
 • 3. premie Haugesund (1914)
 • Kirkegård ved Stockholm (1914)
 • 2. premie Norrköping i Sverige (1915)
 • Havnekonkurrase sm.m. reguleringssjef Torp (1915)
 • 1. premie sammen med arkitekt Kristofer Lange og en premie sammen med premierløytnant Thor Hoff, Årstad i Bergen (1915)
 • Idéforslag til gjennombrudd på Hammersborg (1916)
 • Brannstrøket i Bergen (1916)
 • 1. premie kirkegård på Rjukan (1916)
 • Os kirkegård i Halden (1917)
 • 3. premie hageby i Fredrikstad (1917), Riis, Aker (1918)
 • Sandviken, Bergen (1919)
 • Huseby, Aker (1919)
 • Akershus (1919)
 • 3. premie og innkjøp, Sogn hageby i Aker (1919)
 • Tønsberg byplan (1920)
 • Forprosjekt til universitetsanlegget på Blindern (1919) sm.m. professor Vegard, fins i hovedtrekk igjen i det utførte anlegg
 • Blindernområdet (1920)
 • Halden byplan (1923)
 • Oslo sentrum (1924)
 • Hanstholm byplan, Danmark (1924)
 • Innkjøp, riksveiens innføring i Halden (1937)
 • Innkjøp, park i Skien (1941) sm.m. hagearkitekt Lassen Urdahl
 • Bodø byplan
 • Den sentrale del av Birmingham i England
 • H. arbeidet det siste år av sitt liv med plan for kirkegård og krematorium på Valle-Hovin

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Høstutstillingen, 1898

Litteratur

 • Baurundschau, Haumburg, 31.07.1913, s. 285-95 (ill.)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B, Leipzig, 1924, bd. 17, s. 244-45
 • Endel skisser og arbeider utført av arkitekt Oscar Hoff, samlet til hans 50 årsdag 26. september 1925, Oslo, 1929
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930-1938
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1931, s. 122
 • Aftenposten, 26.09.1935
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 717
 • Aars, Harald, Morgenbladet, 12.06.1942
 • Nyquist, J., Hofflund, P. D., Oslo gårdkalender, nybygg 1925-1945, Oslo, [u.å.] s. 32, 61
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 463
 • Hansen, J. C., Notodden, Notodden, 1963, s. 199-200
 • Byborgernes hus i Norge, Oslo, 1963, s. 298
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966
 • Pedersen, B. S., Gatens arkitekturhistorie, Akersgaten, (Oslo), 1967, s. 20, 114
 • Verd å se i Rogaland, Stavanger, 1971, s. 28
 • Kunst og Kultur reg 1910-1967, Oslo, 1971, s. 208
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1913, s. 174-75 (ill.), 182, 189, 193-97 (ill.), 199-200, 203
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1914, s. 188, 190 (ill.), 193
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1915, s. 136 (ill.), 140, 142
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 104
 • Byggekunst, 1923, s. 16
 • Byggekunst, 1930, s. 48
 • Byggekunst, 1931, s. 264 (ill.), 300
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 36
 • Byggekunst, 1935, tillegg s. 34-35
 • Byggekunst, 1937, s. 241 (ill.)
 • Byggekunst, 1941, tillegg s. 9
 • Byggekunst, 1942, s. XIII
 • Byggekunst, 1947, s. 21, 23 (ill.)
 • Byggekunst, 1963, tillegg s. 15-16
 • St.H., 1920, s. 126
 • St.H., 1932, s. 30, 32
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 561
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 198-99, 483
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 228-30
 • Teknisk Ukeblad, 1907, s. 286, arkitekt-avdelingen s. 68
 • Teknisk Ukeblad, 1908, arkitektavdelingen s. 66

Arkivalia

 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1895-1907, Opplysninger fra kunstneren og selvbiografi