Faktaboks

Oscar Hoff
Hoff, Ingvar Paul Oscar
Født
26. september 1875, Kristiania
Død
19. juni 1942

H. var ansatt som 1. assistent på arkitekt P. Dues kontor 15. november 1893-30. april 1896, hvor han utarbeidet tegninger til stasjonsbygninger. I 1897 arbeidet H. på kontoret til Keyser, v. Grossheim og Bruno Möhrings i Berlin og på Regierungsbaumeister Wechselmanns kontor i Stettin. H. var ansatt hos arkitekt K. Rivertz, Oslo september 1897-99, hvor han utførte noen av sine første selvstendige arbeider, f. eks. Grensen 5 - 7, Nedre Vollgt. 5 - 7, Riddervolds gt. 3, Oslo. Fasadene fra denne tiden viser en detaljert og til dels kostbar dekor. Fra mars 1901 var H. ansatt av magistraten i Stettin, hvor han utførte tre store offentlige oppdrag, bl.a. die Hansabrücke (1903) og forvaltningsbygningene for politiet. Deretter fikk han lignende oppdrag i Kiel, f. eks. Kunstmuseum (1907–09). Flere av disse arbeidene er gjort i samarbeid med andre ingeniører eller arkitekter. I fasaden på Ingenieur- og Deckoffizierschule, Kiel viser H. bl. a. i halvrelieffene resultatene fra studiene av gammel teglsteinsarkitektur i Tyskland.

H. blir ut over sin virksomhet som bygningarkitekt med rette husket som byplanlegger. Det var her han gjorde sin største innsats. Han deltok i de fleste av tidens byplan- og reguleringskonkurranser i Norge, og i nesten alle vant han premier. I 1913 vant han konkurransen om Ullevål hageby, som i sin helhet ble utført etter H.s planer. I denne og senere byplaner, som Lille Frøen og reguleringsplanen for Notodden, kan man se innflytelsen fra den østerrikske byplanlegger Camillo Sitte og hans ideer. Dette viser seg i Ullevål hageby på tross av visse monumentale aksiale trekk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Thea Olsen (1841 - 1885)
 • Guttorm Hoff, stykkjunker (f. 1841)

Gift med

 • 1900 med Toni Panten (f. 1881)
 • 1933 med Valborg Forsén Hoff (1891 - 1954)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1890-96
 • volontør hos arkitekt Bernhard Steckmest 1890–93
 • i murerlære 1892–1893
 • studium ved Kunstgewerbemuseum, Berlin under professor Kulm 1896–1897

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1896–97
 • Opphold Berlin 1897 og 1903–04, Stettin 1897 og 1902–03
 • studiereise for den tyske stat for studium av mursteinsgotikk i Wismar, Rostock, Stendal, Tangermünde og Brandenburg 1905
 • reiser til Nederland, Belgia og Frankrike 1913
 • Nord- og Mellom-Italia 1922

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem i Oslo Arkitektforening 1928

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Hansabrücke, Stettin (1903)
 • Polizeipräsidium og Gasswerk, Stettin
 • Polizeipräsidium, Kiel (1904–05), sammen med Regierungsbaumeister Rasche
 • Kunstmuseum, Kiel (1907–09)
 • Ingenieur- und Deckoffizierschule, Kiel (1909–13) sm.m. Bauinspektor Fleinert
 • Krematorium, Kiel (1913–15)
 • Gamle Krematorium på Vestre Gravlund etter 1. premie i konkurranse (1906–15)
 • Det Heftyeske Barnehjem, Kirkevn. 173 etter 1. premie i konkurranse 1912
 • Om- og påbygging av Rosenkrantz gt. 7 for Kristiania. Haandverks- og Industriforening, fasaden (1912), festsalen (1913)
 • Annonsesøyle (1914)
 • Uthengsskilt for Farrisfabrikken i Larvik (1916)
 • Sannerbroen (1917)
 • Uranienborg menighetshus (1924)
 • Den tyske legasjon, (i dag Sovjetunionens ambassade), Drammensvn. 74 (1926)
 • Det nye krematorium, Vestre Gravlund 1930
 • Brochmanns gt. 5 (1939)
 • Flere villaer på Bygdøy
 • Fasader hos arkitekt K. Rivertz: Munthes gt. 40 (1896)
 • Pilestredet 15-15B (1897–98)
 • Nedre Vollgt. 5-7 (1897)
 • Oscars gt. 43 (1898)
 • Riddervolds gt. 3 (1890-årene)
 • Sontumgården, Grensen 5-7
 • Valkyriegt. 7 m. fl.
 • Posthusgården i Cort Adlers gate
 • Nordstrand Bad
 • Reguleringer: Tøyen etter premie i konkurranse (1913)
 • Frøen (1915–21) etter 1. premie i konkurranse 1913, delvis utført
 • Ullevål hageby (1916–22) etter 1. premie i konkurranse 1913
 • Drammen (1917–1920) etter 3. premie i konkurranse 1916
 • Ekeberg hageby etter 1. premie i konkurranse (1917)
 • Elverum (1917–19)
 • Gråkallen, Trondheim (1918–19) etter 1. premie i konkurranse 1913
 • Notodden (1918–19) etter 1. premie i konkurranse 1917, delvis utført
 • Stavanger (1919–21) sm.m. overingeniør O. Øvergård og M. Leegård etter 1. premie i konkurranse 1917
 • Svolvær (1920–21) etter 1. premie i konkurranse 1919
 • Sandefjord (1919)
 • Mandal (1920)
 • Ås landbrukshøgskole (1920)
 • Larvik hagebebyggelse
 • Halden byplan (1923)
 • Skudesneshavn (1924)
 • Tyssedal
 • Porsgrunn
 • Horten
 • Tåsen
 • Odda
 • Observatorietomten, Kristiania
 • Prosjekter: I Oslo når ikke annet er nevnt
 • Brannstasjon i Trondheim (1899)
 • Ålesund kirke (1904)
 • Feriehus for "Die Woche" Aug. Scherl A/S, Berlin (1906)
 • Idéforslag til plassering av Kristiania. rådhus i Piperviken (1906)
 • Bismarksøyle, Bochum, Tyskland (1907)
 • Kirkegårdskapell i Neumünster
 • 3. premie i konkurransen om Sjømannsskolen på Ekeberg (1913)
 • Eidsvold-monumentet foran Stortinget (1913)
 • Vikingskipmuseum på Bygdøy (1914)
 • Skole i Kristiansand (1917)
 • Stavanger museums tilbygg (1920)
 • Ankerbroen (1921) sammen med professor Rode
 • Bro i København (1925)
 • Rjukan krematorium (1926)
 • Nasjonenes forbund i Genève (1927)
 • Stasjonsbygning i Norge
 • Børsen i Oslo, tilbygg
 • Universitetsbygning i Bergen
 • Tilbygg til fiskeriadministrasjonen i Bergen
 • Riis kirke, Oslo
 • Gravsteder i Oslo og Sandefjord
 • Forslag til Prinsebolig på Oscarshall, Bygdøy
 • Studenthjem på Blindern
 • Norske Arkitekters Landsforbunds bygning på Jernbanetorget
 • Kunstnernes Hus, Oslo, Wergelandsvn. 17
 • Krefthospital på Ullern, Aker
 • Statens tannlegeinstitutt, Marienlyst
 • Gatebro over Lodalen
 • Gatebro i Drammen
 • Reguleringsprosjekter: Frankhausen am Küffhäuser i Tyskland (1908)
 • Villabebyggelse på Huk, Bygdøy (1909)
 • 1. og 2. premie Stensparken og Blåsen parkregulering med bebyggelse (1913)
 • 3. premie Haugesund (1914)
 • Kirkegård ved Stockholm (1914)
 • 2. premie Norrköping i Sverige (1915)
 • Havnekonkurrase sm.m. reguleringssjef Torp (1915)
 • 1. premie sammen med arkitekt Kristofer Lange og en premie sammen med premierløytnant Thor Hoff, Årstad i Bergen (1915)
 • Idéforslag til gjennombrudd på Hammersborg (1916)
 • Brannstrøket i Bergen (1916)
 • 1. premie kirkegård på Rjukan (1916)
 • Os kirkegård i Halden (1917)
 • 3. premie hageby i Fredrikstad (1917), Riis, Aker (1918)
 • Sandviken, Bergen (1919)
 • Huseby, Aker (1919)
 • Akershus (1919)
 • 3. premie og innkjøp, Sogn hageby i Aker (1919)
 • Tønsberg byplan (1920)
 • Forprosjekt til universitetsanlegget på Blindern (1919) sm.m. professor Vegard, fins i hovedtrekk igjen i det utførte anlegg
 • Blindernområdet (1920)
 • Halden byplan (1923)
 • Oslo sentrum (1924)
 • Hanstholm byplan, Danmark (1924)
 • Innkjøp, riksveiens innføring i Halden (1937)
 • Innkjøp, park i Skien (1941) sm.m. hagearkitekt Lassen Urdahl
 • Bodø byplan
 • Den sentrale del av Birmingham i England
 • H. arbeidet det siste år av sitt liv med plan for kirkegård og krematorium på Valle-Hovin

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Høstutstillingen, 1898

Litteratur

 • Baurundschau, Haumburg, 31.07.1913, s. 285-95 (ill.)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B, Leipzig, 1924, bd. 17, s. 244-45
 • Endel skisser og arbeider utført av arkitekt Oscar Hoff, samlet til hans 50 årsdag 26. september 1925, Oslo, 1929
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930-1938
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1931, s. 122
 • Aftenposten, 26.09.1935
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 717
 • Aars, Harald, Morgenbladet, 12.06.1942
 • Nyquist, J., Hofflund, P. D., Oslo gårdkalender, nybygg 1925-1945, Oslo, [u.å.] s. 32, 61
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 463
 • Hansen, J. C., Notodden, Notodden, 1963, s. 199-200
 • Byborgernes hus i Norge, Oslo, 1963, s. 298
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966
 • Pedersen, B. S., Gatens arkitekturhistorie, Akersgaten, (Oslo), 1967, s. 20, 114
 • Verd å se i Rogaland, Stavanger, 1971, s. 28
 • Kunst og Kultur reg 1910-1967, Oslo, 1971, s. 208
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1913, s. 174-75 (ill.), 182, 189, 193-97 (ill.), 199-200, 203
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1914, s. 188, 190 (ill.), 193
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1915, s. 136 (ill.), 140, 142
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 104
 • Byggekunst, 1923, s. 16
 • Byggekunst, 1930, s. 48
 • Byggekunst, 1931, s. 264 (ill.), 300
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 36
 • Byggekunst, 1935, tillegg s. 34-35
 • Byggekunst, 1937, s. 241 (ill.)
 • Byggekunst, 1941, tillegg s. 9
 • Byggekunst, 1942, s. XIII
 • Byggekunst, 1947, s. 21, 23 (ill.)
 • Byggekunst, 1963, tillegg s. 15-16
 • St.H., 1920, s. 126
 • St.H., 1932, s. 30, 32
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 561
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 198-99, 483
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 228-30
 • Teknisk Ukeblad, 1907, s. 286, arkitekt-avdelingen s. 68
 • Teknisk Ukeblad, 1908, arkitektavdelingen s. 66

Arkivalia

 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1895-1907, Opplysninger fra kunstneren og selvbiografi

Faktaboks

Oscar Hoff