K. var anerkjent som dugelig rosemaler. Selv om hans motivvalg og bruk av dekorative elementer i noen grad kan ha vært påvirket av hans lærer, rosemaleren Tore Asbjørnsen Risøyne, er preg og fargevalg avgjort selvstendig. Særlig kjent er K. for sine veggdekorasjoner i "Mjålansstova" (flyttet 1936 fra Åseral til Mandal og Opland Folkemuseum). Tross noe avkapping virker rommet fremdeles som en komposisjonell helhet. Hele romsdekorasjoner er ytterst sjeldne i profanbygninger i Vest-Agder.