Faktaboks

Heinrich Jürgensen
Født
16. mars 1871, Schleswig-Holstein
Død
1. september 1953, Lillehammer

Etter studiene ved den tekniske høgskolen i Berlin ble J. ansatt hos professor Johan Vollmer: samme sted. Her fikk han delta i planleggingen av Kaiser Friedrichs Gedächtniskirche. Senere ble J. ansatt ved Stadtbauamt Dortmund 6 mndr. 1894 - 95, hvor han beskjeftiget seg med bl.a. restaurering av det gamle rådhus i Dortmund. Etter dette kom han tilbake til Norge og var for kortere tid assistent hos arkitekt Henrik Nissen i 1896. J. åpnet praksis som arkitekt i Kristiania i 1897. Blant hans første oppdrag var oppførelsen av Vaterland småkirke og sammen med Holger Sinding-Larsen, Vålerengen kirke. Interessen for kirkelige anlegg og vern av fortidsminner skulle komme til å bli en sentral del av hans virksomhet. J. har utført en rekke antikvariske oppmålingsarbeider og fremmet forslag om istandsetting av eldre bygninger. Han kom således til å fungere som rådgiver for Anders Sandvig ved oppførelsen av samlingene på Maihaugen ved Lillehammer. J. deltok både ved flytting og gjenoppføring av de gamle bygningene og i planlegging av friluftsmuseet. Som følge av sine interesser for fortidsminnevernet kom J. også til å arbeide med arkeologiske undersøkelser av kjellerrommene på Storhamar gård (Bispeborgen) i Hamar i 1903. Da Ålesund brant i 1904, arbeidet han sammen med arkitekt Kristen Rivertz for gjenoppbyggingen av byen. Sammen oppførte de omkring 25 bygninger; alle bærer preg av jugendstilens karakteristiske detaljer. Denne bygningsmassen har blitt et sentralt element i Ålesunds bybilde. Kongens gt. 18 er et representativt eksempel. Gjennom villaene i Kruses gt. 5 og 5b Oslo, viser J. at han også arbeidet med en dragestilsarkitektur som ligger nær opp til Paul Due og Bernhard Steckmests bygninger. I sine senere arbeider sammen med Johan von Hanno,gikk J. over til tidens funksjonalistiske form-språk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Cathrine Pettersen (1836 - 1921)
 • Jacob Heinrich Jürgensen (1831 - 1915)

Utdannelse

 • Examen artium, Kristiania
 • fulgte undervisningen ved Den kgl. Tegneskole, Kristiania 1888 - 90
 • assistent hos arkitekt Henrik Nissen samme sted mai 1890 oktober 1892
 • Königlich Technische Hochschule, Berlin (3 semestre) 1892 - 93

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1897
 • Opphold i Berlin 1892\_93
 • reise gjennom Sør-Tyskland og Østerrike 1893
 • studietur med offentlig stipend til Nederland, Belgia, Nord-Frankrike og England 1893
 • England høsten 1894

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund
 • medlem bestyrelsen Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevaring 1908, suppleant 1902 - 12

Priser, premier og utmerkelser

 • Oslo Byes Vels belønning for leiegårdskompleks i Marcus Thranes gt., Oslo 1914

Utførte arbeider

 • Breiseth hotell, Lillehammer (1912)
 • Norges Bank, Lillehammer sammen med F. Wollebæk (1913)
 • Hovedbygning på Søien gård, Sør-Odal (1913)
 • Sykehus på Hov i Land og Gjøvik (begge 1913 og -23)
 • Kommunelokale på Ringebu
 • Kirker: Vaterland småkirke (1899, revet 1960)
 • Vålerengen (1898 - 99, ødelagt ved brann 1979) sammen med H. Sinding-Larsen etter 1. premie i konkurranse
 • Borge (1898)
 • Lomen, Vestre Slidre (1914)
 • Tune
 • Vingrom
 • Holmenkollen kapell
 • Restaurering av kirkene i Vågå (1914 - 15), Garmo (1921), Lesja (1920-årene) Ringebu og Skjeberg
 • I Oslo: Villa i Kruses gt 5 og 5b (begge 1897)
 • Leiegårdskompleks for Oslo kommune i Marcus Thranes gt. (1914)
 • Leiegård i Vidars gt. 13 (1929)
 • Leiegård i Gabels gt. 25-27 (1930 - 31) sammen med Johan von Hanno
 • Bolig og forretningsbygg i Ålesund sammen med Kristian Rivertz 1904 - 05: Apotekergt. 1
 • Keiser Wilhelms gt. 51
 • Lorkenesgt. 2
 • Kirkegt. 5
 • Kipervikgt. 7
 • Nedre Strandgt. 2
 • Hellegt. 6
 • Øvregt. 12
 • Kongens gt. 18 (Almgården)
 • Storgt. 4 og 12
 • Liahauggt. 3
 • Rådhusgt. 7
 • Røysegt. 1 og 6
 • O. A. Devolds gt. 2
 • Avdeling for Norges Bank og et sykehus
 • Kiosker: For Narvesen 1909 (bl.a. Halden, Tistedalen, Sandefjord, Drammen, Horten)
 • 1911 (Lillestrøm, Bergen, Trondheim jernbanestasjon og Øst- og Vestbanestasjonen, Oslo)
 • Antikvariske oppmålingsarbeider (et utvalg): Hjeltarstuen, Skjåk
 • Lom stavkirke 1903
 • Isumkapellet med prestestue 1907
 • Tune kirke 1908
 • Lom prestegård 1909
 • Stue på Hole, Skjåk 1918
 • Øygarden, Skjåk 1918
 • Lindsheim, Skjåk 1918
 • Tresfjord-stua fra Skeidsvoll 1923
 • Gammelt farveri ved Tretten 1924
 • Loft fra Lindsheim 1944
 • Felajakobsstue i Nordberg, Skjåk 1944
 • Garmo stavkirke 1944
 • Bakstestua på Vamseter i Søre Lien, Lom 1944
 • Stue og stabbur på Mevik i Liengrenna, Lom 1944
 • Stue fra Bjørnstad, Vågå 1944
 • Blekkslageriet fra Wieses gt., Lillehammer 1944
 • Jakt-fiskebu til Bjørnsgård, Dovre 1944
 • Nedre-Bjørnstad, Vågå 1945
 • Prosjekter: Premie i konkurranse om Regjeringsbygningen 1901
 • Festivitetslokale på Deset i Åmot (1919)
 • Bro over Nordstrøm, Ålesund
 • Riksdagsbygningen i Stockholm
 • Bygning for Ingeniør- og Arkitektforeningen, Karl Johans gt. 39, Oslo
 • Eidsvollmonumentet, Oslo
 • 2. premie rådhus på Hammersborg.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1897
 • Høstutstillingen, Oslo, 1899
 • Høstutstillingen, Oslo, 1900
 • Høstutstillingen, Oslo, 1902
 • Høstutstillingen, Oslo, 1908
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania

Eget forfatterskap

 • Om Ålesunds gjenreisning, Teknisk Ukeblad, 1914, s. 217-19, 262-64

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1892, s. 32
 • Teknisk Ukeblad, 1893, s. 30, 85-87, 240, 250, 257, 282, 289, 340-42, 357
 • Teknisk Ukeblad, 1894, s. 85-87, 168
 • Teknisk Ukeblad, 1895, s. 371, 378
 • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 9, 19-20, 37, 90, 102, 113, 119, 140, 142, 145, 176, 184 (ill.), 196 (ill.), 211 (ill.), 227, 233 (ill.), 351
 • Teknisk Ukeblad, 1897, s. 41, 65, 73, 181, 271, 302, 305-08, 348, 376, 377, 393
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 24, 35-37, 47-53, 435-36, 449, 477 (ill.), 489, 490-91 (ill.), 500, 501, 578, 579
 • Teknisk Ukeblad, 1899, s. 490, 535, 583
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 45, 78, 127, 194-95, 422, 713
 • Teknisk Ukeblad, 1901, s. 11, 34, 251, 367, 379, 392, 450, 501
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 30, 402, 413, 414 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 130, 209, 210
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 33, 34, 62, 236, 362, 555-56
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 442, 360, 374-75
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 31, 73, 88, 233, 415
 • Teknisk Ukeblad, 1907, s. 217, 286, 366, arkitektavdelingen s. 91-92 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1908, s. 38, 40, 47, 72, 90, arkitektavdelingen s. 6, 16, 26
 • Teknisk Ukeblad, 1911, s. 160, 551, 628
 • Teknisk Ukeblad, 1912, s. 43, 72, 133
 • Norsk Teknisk Tidsskrift, 1893, s. 185-86 (ill.)
 • Fougner, G., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 141
 • Gunnersen, G. F., Lillehammer i nitti aar 1827-1917, Lilleh., 1917, s. 351, 359
 • Ivar Kleiven, Lesja og Dovre, Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen, (Kristiania, 1923, s. 133 (ill. s. 15)
 • Hofflund, P. D., Nyquist, J., Oslo gårdkalender, nybygg 1925-1945, Oslo, [u.å.], register s. 370
 • Sandvig, A., Vår gamle bondebebyggelse. Hva Maihaugen forteller, Lillehammer, 1947, med tegning og oppmåling av H. Jürgensen
 • Lillehammer Tilskuer, 16.03.1951, (nekrolog)
 • Kirkebø, M. C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 45 (ill.), 47
 • Pedersen, I., Smakskiftninger i trøndersk arkitektur fra 1780 til 1910, Trondheim, 1956, s. 45, 47
 • Maihaugens årbok 1953-56, s. 11-12
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, register
 • Byggekunst, 1961, s. 121
 • Byggekunst, 1975, s. 4, 114, 118, 119
 • Hamran, U., Kiosken fra Konstantinopel til Kristiania, Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok 1962, s. 141-65
 • Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevaringregisterbd., Sarpsborg, 1963, s. 335
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 117, 188, 331, 334
 • Pedersen, B. S., i Akersgaten, Oslo, 1967, register s. 280
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 267
 • Aalesund Museum Skrift nr. 4, Ålesund, 1974, s. 11-20, 40 (ill.)
 • Byggekunst, 1975, s. 115, 118-19
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 19, 33, 92 (ill.)
 • Grytten, H., Byvandringer, gater og steder i det gamle og nye Ålesund, Ålesund, 1981, bl.a. s. 77, 79 (ill.)
 • Tvinnereim, H. S., Arkitektur i Ålesund, 1904-1907, Ålesund, 1981, s. 214, 218, Aalesunds Museum, Skrift nr. 13

Arkivalia

 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvarien, 1925, Opplysninger fra kunstneren
 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvarien, 1980, Jensenius, J.
 • Art-nouveau-register, Antikvarisk arkiv, Riksantikvarien
 • Hegard, T., Romantikk og fortidsvern, Universitetet i Oslo, 1982, magistergradsavhandling

Faktaboks

Heinrich Jürgensen