Etter studiene ved den tekniske høgskolen i Berlin ble J. ansatt hos professor Johan Vollmer: samme sted. Her fikk han delta i planleggingen av Kaiser Friedrichs Gedächtniskirche. Senere ble J. ansatt ved Stadtbauamt Dortmund 6 mndr. 1894 - 95, hvor han beskjeftiget seg med bl.a. restaurering av det gamle rådhus i Dortmund. Etter dette kom han tilbake til Norge og var for kortere tid assistent hos arkitekt Henrik Nissen i 1896. J. åpnet praksis som arkitekt i Kristiania i 1897. Blant hans første oppdrag var oppførelsen av Vaterland småkirke og sammen med Holger Sinding-Larsen, Vålerengen kirke. Interessen for kirkelige anlegg og vern av fortidsminner skulle komme til å bli en sentral del av hans virksomhet. J. har utført en rekke antikvariske oppmålingsarbeider og fremmet forslag om istandsetting av eldre bygninger. Han kom således til å fungere som rådgiver for Anders Sandvig ved oppførelsen av samlingene på Maihaugen ved Lillehammer. J. deltok både ved flytting og gjenoppføring av de gamle bygningene og i planlegging av friluftsmuseet. Som følge av sine interesser for fortidsminnevernet kom J. også til å arbeide med arkeologiske undersøkelser av kjellerrommene på Storhamar gård (Bispeborgen) i Hamar i 1903. Da Ålesund brant i 1904, arbeidet han sammen med arkitekt Kristen Rivertz for gjenoppbyggingen av byen. Sammen oppførte de omkring 25 bygninger; alle bærer preg av jugendstilens karakteristiske detaljer. Denne bygningsmassen har blitt et sentralt element i Ålesunds bybilde. Kongens gt. 18 er et representativt eksempel. Gjennom villaene i Kruses gt. 5 og 5b Oslo, viser J. at han også arbeidet med en dragestilsarkitektur som ligger nær opp til Paul Due og Bernhard Steckmests bygninger. I sine senere arbeider sammen med Johan von Hanno,gikk J. over til tidens funksjonalistiske form-språk.