R. var en fremragende avistegner som døde 27 år gammel. Han debuterte som tegner i Norske Intelligenssedler, men tegnet siden den overveiende del av sine avistegninger og karikaturer i Verdens Gang. R.s karikaturer og portrettegninger var fulle av vidd og humor og gav rammende karakteristikker av en rekke av tidens navn, bl.a. av Gabriel Scott (Aust-Agder museum), Herman Wildenvey, Per Krohg, Nikolai Astrup og våre to polfarere, Nansen og Amundsen. Han var også en mesterlig dyretegner, særlig av hester, og kunne få en voldsom bevegelighet inn i sine tegninger. Dette kommer særlig til uttrykk i hans travløps- og sportstegninger. R. tegnet med en rask, lett og elegant strek, og hans oppfatning av motivet var skarp og hurtig. En rekke aktstudier tegnet i Paris kort før han døde, viser en utvikling mot en fastere og kraftigere, men samtidig følsom strek, særlig med modellen i bevegelse. R. ble betegnet som samtidens mest begavede avistegner og som den beste av våre impresjonistiske tegnere. En del av R.s etterlatte arbeider, ca. 75 tegninger og et malt selvportrett, ble vist på Tegnernes utstilling hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1916.