Faktaboks

Christian Rye
Pedersen, Christian Rye
Født
7. mars 1886, Tromsø
Død
11. november 1913, Kristiania

R. var en fremragende avistegner som døde 27 år gammel. Han debuterte som tegner i Norske Intelligenssedler, men tegnet siden den overveiende del av sine avistegninger og karikaturer i Verdens Gang. R.s karikaturer og portrettegninger var fulle av vidd og humor og gav rammende karakteristikker av en rekke av tidens navn, bl.a. av Gabriel Scott (Aust-Agder museum), Herman Wildenvey, Per Krohg, Nikolai Astrup og våre to polfarere, Nansen og Amundsen. Han var også en mesterlig dyretegner, særlig av hester, og kunne få en voldsom bevegelighet inn i sine tegninger. Dette kommer særlig til uttrykk i hans travløps- og sportstegninger. R. tegnet med en rask, lett og elegant strek, og hans oppfatning av motivet var skarp og hurtig. En rekke aktstudier tegnet i Paris kort før han døde, viser en utvikling mot en fastere og kraftigere, men samtidig følsom strek, særlig med modellen i bevegelse. R. ble betegnet som samtidens mest begavede avistegner og som den beste av våre impresjonistiske tegnere. En del av R.s etterlatte arbeider, ca. 75 tegninger og et malt selvportrett, ble vist på Tegnernes utstilling hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1916.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Amund Pedersen
 • Eline Sophie Simonsen

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole
 • Statens Kunstakademi, Kristiania 2 mndr. 1909/10

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i USA noen år før 1909
 • Paris 1913

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Aust-Agder museum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Tegnernes utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916

Portretter

 • Tegnet selvportrett gjengitt i Verdens Gang4.2.1916
 • Malt selvportrett vist Tegnernes utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo 1916

Litteratur

 • Tidens Tegn, 13.11.1913
 • Tidens Tegn, 02.02.1916
 • Tidens Tegn, 22.02.1916, (ill.)
 • Verdens Gang, 04.02.1916, (ill.)
 • Verdens Gang, 22.02.1916, (ill.)
 • Norske Intelligenssedler, 22.02.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 22.02.1916
 • Haug, K., i Aftenposten, 23.02.1916
 • Morgenposten, 23.02.1916, (ill.)
 • Ukens Revy, (Kristiania, 25.02.1916, (ill.)
 • Aftenposten, 27.07.1920, (ill.)

Faktaboks

Christian Rye