S. levde som ungkar på plassen Sletta i Tuddal. Han malte i en stil påvirket av tradisjonen etter Hans O. Glittenberg fra Heddal og Luraas-malerne fra Tinn. S. la vekt på en klar, symmetrisk komposisjon med store krav til penselarbeid og linjeføring. Ved sin balanserte koloritt oppnådde han dermed en fin helhet i sine arbeider, som på ei kiste på Bøen merket "H.J.S. 1841", to skap på Reisjå merket "T.T.S. og T.N.D.I. 1841", alle i Tuddal. S. har også malt interiører i sin sirlige, elegante, men magrere utgave av Glittenberg-stilen, som på nordre Flugon, signert "J.B.S." og merket "T.J.S.F. og G.O.D.F. 1854", og på Tjønn (1854), begge i Tuddal.