skutemaler

Halvor Mikkelsen

Faktaboks

Halvor Mikkelsen
Født
1842
Død
1899, Stavanger

M. var sønn av en skipsbygger og har sannsynligvis også selv seilt til sjøs. Han hadde atelier hos skipshandler Enok Houeland i Bakgaten 6, Stavanger, og dette underbygger tradisjonen om at skutemalerier ofte ble omsatt gjennom skipshandlere. M. arbeidet i en blanding av gouache og akvarell. Hans eldste kjente bilde er datert 1877, men han har også etterlatt en rekke udaterte bilder med varierende signaturer: "H. Mikkelsen", "H.M." og "H. Mikkelsen Painter". Ca. 180 bilder er i dag kjent. De er noe stive i formen og tunge i koloritten, men har en detaljert gjengivelse av fartøyene. Proporsjonene virker imidlertid ofte noe forrykket, noe som kan ha vært gjort for å eksponere enkeltdetaljer.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Sjøfartsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • Haugesund museum

Litteratur

  • Tuastad, N. H., Skutemaleren Halvor Mikkelsen, Årbok for Karmsund, 1956-1960, s. 4__-;23 (ill.)