Faktaboks

Halvor Mikkelsen
Født
1842
Død
1899, Stavanger

M. var sønn av en skipsbygger og har sannsynligvis også selv seilt til sjøs. Han hadde atelier hos skipshandler Enok Houeland i Bakgaten 6, Stavanger, og dette underbygger tradisjonen om at skutemalerier ofte ble omsatt gjennom skipshandlere. M. arbeidet i en blanding av gouache og akvarell. Hans eldste kjente bilde er datert 1877, men han har også etterlatt en rekke udaterte bilder med varierende signaturer: "H. Mikkelsen", "H.M." og "H. Mikkelsen Painter". Ca. 180 bilder er i dag kjent. De er noe stive i formen og tunge i koloritten, men har en detaljert gjengivelse av fartøyene. Proporsjonene virker imidlertid ofte noe forrykket, noe som kan ha vært gjort for å eksponere enkeltdetaljer.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Sjøfartsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • Haugesund museum

Litteratur

  • Tuastad, N. H., Skutemaleren Halvor Mikkelsen, Årbok for Karmsund, 1956-1960, s. 4__-;23 (ill.)

Faktaboks

Halvor Mikkelsen