H. var opprinnelig utdannet ved Norges Tekniske Høyskole. Etter oppholdet i Dresden begynte han studier i tegning, grafikk og maling og var fra 1923 tegnelærer i den videregående skole, først i Ålesund, siden i Oslo.