W. flyttet som gutt fra Bergen til Asker og senere til Kristiania Etter eksamen ved Krigsskolen 1914 tjenstgjorde han noen år som offiser før han søkte malerutdannelse. W. debuterte på Høstutstillingen under elevtiden i 1918 med Talatta som viser påvirkning fra Oskar Kokoschka. Senere ses innflytelse fra Henrik Sørensen, Bernt Clüver og Jens F. Willumsen. Hans store forbilde skal ha vært Delacroix. Det ble tidlig klart at det dekorative maleri lå særlig til rette for hans talent, og W. utførte en rekke secco- og freskodekorasjoner som viser teknisk innsikt og billedfantasi. Hans uttrykk bar preg av pendling mellom franskpåvirket senimpresjonisme og ekspressiv, stilisert naturalisme. W. var antroposof, og i mange av dekorasjonene er temaet mennesket som en åndelig kraft i kontakt med det guddommelige, fremstilt gjennom allegorier og motiver fra mytologien. Komposisjonene kan virke overdrevent voldsomme med store fakter i figurfremstillingen, ofte med vekt på diagonale virkninger. W. arbeidet også med landskap og arkitekturmotiver, ofte i pastell, foruten mosaikk, treskjæring og modellering. Han var en stor del av sitt liv bosatt i Bærum, men satt under krigen tre og et halvt år i tysk fangeleir hvor han begynte å tegne portretter. Senere malte han flere, bl.a. av Amalie Christie, Arne Thomas Olsen og Anton Rønneberg. Fra 1955–57 var W. kommandant på Vardøhus festning og malte en rekke naturstudier.