O. debuterte separat i Bergen i 1973 med malerier og grafikk, hovedsakelig linosnitt, og fotocollager. Han har siden arbeidet mest med tegninger, linoleums- og offsettrykk foruten fotografier. Motivvalg og billeduttrykk er sterkt påvirket av engelsk og amerikansk pop- og plakatkunst. O. lager sine tegninger med tusj på kartong i stort format, nitid bygd opp i en rasterteknikk som gir et tilnærmet foto-realistisk uttrykk. Motivene er preget av kameraets snapshotmuligheter, med hverdagsglimt fra nærmiljøet og poserende lærjakkekledde eller avkledde unge menn. Sammen med grafikeren Kjetil Berge har han videreutviklet en blandingsteknikk, linoleumsetsninger. Her dominerer de abstrakte egenskaper, med til dels løsrevne figurative elementer mot hvit billedflate. O. gav i 1978 ut billedromanen Vidner illustrert med bl.a. tegninger, fotografier og linoleumssnitt.