Andre opplysninger

  • Utførte et portrett av provst Anders Pedersen Baar (1758, i Solum kirke) og samme år et stort nadverdbilde for Vestre Porsgrunn kirke, begge har signatur "peint par P. Bruun". Portrettet, som viser prosten som 71-åring, er i gråblå tone, noe diffust og lite karakteriserende. Nadverdmaleriet har rikere fargevirkninger, bl.a. med rødbrunt, blått og grønt mot brun bakgrunn, og til dels delikate detaljer, men figurtegningen er svak. Bruun dekorerte for øvrig Vestre Porsgrunn kirke 1760.

Litteratur

  • Schnitler, C.W., Malerkunsten i det 18. aarhundrede, Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 182

Arkivalia

  • Restaureringsrapport ved konservator Jon Andresen, Riksantikvaren, 1978

Faktaboks

Peder Bruun