S. debuterte som grafiker på Høstutstillingen1966. Da hadde han gått 4 år under Chrix Dahl på SHKS, men fortsatte som hospitant. På Høstutstillingen 1970 deltok S. med skulptur, men har siden bare vist grafikk. 1971-72 var S. bosatt i Lofoten, og det nordnorske landskapet står sentralt i hans motivkrets. S. arbeider hovedsakelig med akvatint og streketsning. I sine tidligste arbeider benyttet han seg av et abstrahert uttrykk, og bildene ble ofte oppfattet som grafiske mønstre fremfor de landskap titlene pekte hen på. Mot midten av 70-årene begynte S. å arbeide i et tydeligere figurativt formspråk, og naturen ble hovedmotivet. Karakteristisk for S. er hans behandling av lyset, med gjengivelse av solstreif og lysreflekser, foruten behandlingen av overgangen mellom lys og mørke. Motlyseffekter så vel som sløret sol eller tåke gir fornemmelse av det noe mysteriøse og uvirkelige. Landskapene er ofte hentet nordfra, med steile fjell eller åpne vidder. I en rekke av bildene betrakter S. landskapet i fugleperspektiv; formasjoner og lysvirkninger er her det overordnede. S. har også laget en rekke arbeider med motiver fra bysamfunnet med vekt på storbyens atmosfære, der han også viser de mindre positive sidene ved det urbane liv. Også i disse bildene er hans tekniske dyktighet iøyenfallende. S. arbeider for det meste i sort-hvitt, men har også laget fargegrafikk.