M.s produksjon består hovedsakelig av malerier og mosaikkarbeider, en rekke skulpturer og relieffer i tre og marmor samt flere arbeider i billedvev. Hennes billedmotiver er landskaper, ofte med vekt på blomster og vegetasjon. Hun maler utsikten over Bergen, landskapet rundt byen og på Vestlandet, naturinntrykk fra Lofoten, og en rekke miljø- og reiseskildringer bl.a. fra Italia, Spania og Israel. Malemåten er impresjonistisk med til dels sterk forenkling av motivene og malt med kraftige, spontane strøk. Koloritten er sterk og til tider unyansert. Hun har utført en rekke utsmykkingsoppgaver i billedmosaikk til sykehjem, restauranter og hoteller på Vestlandet.