Faktaboks

Fremming Heyerdahl
Heyerdahl, Hans Olai Fremming
Født
8. juli 1880, Paris
Død
1. januar 1944, Gran

Gjennom sin far fikk H. tidlig interesse for bildende kunst, men det var først i sitt 20. år at han besluttet å velge kunstnerbanen. Akttegninger fra Académie Colarossi viser H. som en habil naturalist. På Salon des Indépendants i 1906 vakte han imidlertid en viss oppmerksomhet med sine to symbolistiske billedserier Syner på Verdensaltet og En planets liv, stilistisk i slekt med naivistene og tematisk åpenbart inspirert av de populære skriftene til den franske, teosofisk orienterte astronomen Camille Flammarion. Seriene vant da også forfatterens anerkjennelse. H.s arbeider for øvrig er påvirket av farens sene produksjon både i utførelse og motivvalg, med hovedvekt lagt på landskap og portretter. H.s kunst eide opprinnelig en dekorativ fasthet og koloristisk sjarme som dessverre i løpet av få år vek plassen for en løs og bredpenslet manér, preget av manglende konsentrasjon i uttrykket. H. drev malerskole i Drammen i 1916.

Familierelasjoner

Sønn av

Utdannelse

 • Anneneksamen 1899
 • elev av sin far
 • Den kgl. Tegneskole under Wilhelm Holter, Oscar Wergeland og Eivind Nielsen 1900–02
 • Harriet Backers malerskole 1902–03
 • kort tid elev av Gudmund Stenersen
 • Académie Colarossi og Académie Humbert, Paris, 6 md. 1904
 • forelesninger i anatomi ved École des Beaux-Arts, Paris

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1904 og 1905
 • Kunstnerforeningens Københavnerstip. 1908
 • Studieopphold Frankrike, hovedsakelig Paris 1904–07

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Bildende Kunstneres Styre

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1901-1904
 • Høstutstillingen, Oslo, 1911-1913
 • Høstutstillingen, Oslo, 1915
 • De unges utst., Kristiania, 1901
 • Salon des Indépendants, Paris, 1905
 • Salon des Indépendants, Paris, 1906
 • Brighton, 1913
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Høstutstillingen, Oslo gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Separatutstillinger

 • Kristiania kunstforening, 1910
 • Bergen kunstforening, 1910
 • Ålesund kunstforening, 1910
 • Kristiansund kunstforening, 1910
 • Trondheim kunstforening, 1910
 • Drammens Kunstforening, 1916
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916

Portretter

 • Selvportrett 1901 (privat eie)

Eget forfatterskap

 • Aasgaardstrand, Urd, (Kristiania, 11.08.1900
 • Bastø, Hjem for vanvyrdede Børn, Urd, (Kristiania, 13.10.1900
 • Eilif Peterssens udsmykning af Ullern kirke, Urd, (Kristiania, 02.10.1909
 • Statens kunstutstilling 1909, Urd, (Kristiania, 30.10.1909
 • Statens kunstutstilling 1909, Urd, (Kristiania, 06.11.1909
 • Statens kunstutstilling 1909, Urd, (Kristiania, 20.11.1909
 • Kunstutstillinger, Urd, (Kristiania, 30.09.1911
 • Statens 28. kunstutstilling, Urd, (Kristiania, 21.10.1911
 • Statens 28. kunstutstilling, Urd, (Kristiania, 28.10.1911
 • Statens 28. kunstutstilling, Urd, (Kristiania, 04.11.1911
 • Statens kunstutstilling, Urd, (Kristiania, 19.10.1912
 • Dagsp., 1901
 • Politiken, København, 1906
 • Montmartre, Morgenbladet, 28.10.1906, (ill.)

Litteratur

 • Figaro, 1906
 • Times, 02.04.1906
 • Levy, Louis, i Politiken, 14.04.1906
 • Le Figaro Illustré, 06.1906, (ill.)
 • Nidaros, 08.09.1910
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 19.09.1910
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 08.02.1916
 • Haug, K., i Aftenposten, 10.02.1916
 • Morgenbladet, 12.02.1916
 • Drammens Tidende, 04.03.1916
 • Drammens Tidende, 06.03.1916
 • Studentene fra 1898, (Kristiania, 1923
 • Oslo Aftenavis, 06.02.1926
 • Sollid, H., Slekten Heyerdahl, Oslo, 1940, register
 • Studentene fra 1898, Oslo, 1948
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register