Faktaboks

Otto V. Juell
Født
16. januar 1881, Kristiania
Død
22. september 1969

J. arbeidet som arkitekt i USA 1904 - 16 og i Kristiania 1916 - 20. I 1920 ble han knyttet til Norske Maskinindustri på Nordviken ved Hamar, der han tegnet bygninger og brakker til bedriften gikk konkurs i 1928. Han drev samtidig privat arkitektpraksis bl.a. sammen med arkitekt Nils Holter. Etter 1928 arbeidet J. i Oslo, fra 1930 i samarbeid med arkitekt Otto L. Scheen. J.s viktigste arbeid er A/S Vinmonopolets anlegg på Hasle, et monumentalt teglsteinsforblendet, funksjonalistisk anlegg. Ved sin lave høyde er det store bygningskomplekset forsøkt innpasset i den omliggende villabebyggelse.

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole
 • arkitektstudier i München 1903 - 04

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • USA 1902, 1904 - 1916

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Oslo Arkitektforening

Priser, premier og utmerkelser

 • Houens fonds premie for A/S Vinmonopolets anlegg på Hasle, Oslo (1934)

Utførte arbeider

 • Bygninger for Gressbanen, Hamar, sammen med Ingrid Aas Bache-Wiig (1922)
 • Enebolig, Sangenv. 44, Hamar (1923)
 • Brakker og hus for Norske Maskinindustri på Nordviken, Hamar (1920 - 28)
 • Rollsløkken skole, Moelv (1923 - 24)
 • Sykestuene i Stange og Moelv
 • Skoler i Folldal, Hoff i Solør og Kongsvinger
 • Innredning og utvidelse av Hamar sykehus (1927)
 • Niels Juels gt. 64, Oslo
 • Sammen med Otto L. Scheen: A/S Vinmonopolets anlegg på Hasle, Oslo (1930)
 • A/S Vinmonopolets rektifikasjonsanlegg, Hamar (1932)
 • Leiegård Pavels gt. 8, Oslo (1932)
 • Leie- og forretningsgård Industrigt. 40, Oslo (1933)

Litteratur

 • Hadeland, bygdehistorie, Oslo, 1932, bd. 1, s. 183 (ill.)
 • St. Hallvard, 1934, s. 199-200
 • Nyquist, J., Hofflund, P. D., Oslo gårdkalender. Nybygg 1925-1945, Oslo, [u.å.] s. 370 (ill.)
 • Hamars historie, Hamar, 1948, s. 594-96 (ill.)
 • Morgenbladet, 14.01.1961
 • Byggekunst, 1922, s. 185
 • Byggekunst, 1931, s. 118
 • Byggekunst, 1933, s. 70-77 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 150-51, tillegg s. 16, 29
 • Byggekunst, 1935, s. 94 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 144 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 180 (ill.)

Faktaboks

Otto V. Juell