J. arbeidet som arkitekt i USA 1904 - 16 og i Kristiania 1916 - 20. I 1920 ble han knyttet til Norske Maskinindustri på Nordviken ved Hamar, der han tegnet bygninger og brakker til bedriften gikk konkurs i 1928. Han drev samtidig privat arkitektpraksis bl.a. sammen med arkitekt Nils Holter. Etter 1928 arbeidet J. i Oslo, fra 1930 i samarbeid med arkitekt Otto L. Scheen. J.s viktigste arbeid er A/S Vinmonopolets anlegg på Hasle, et monumentalt teglsteinsforblendet, funksjonalistisk anlegg. Ved sin lave høyde er det store bygningskomplekset forsøkt innpasset i den omliggende villabebyggelse.