Faktaboks

Jakob Giskegaard
Giskegaard, Jakob Sørensen; Tavle-Jakob
Født
1734, Giske, Sunnmøre
Død
2. juli 1827, Vigra

G. var selvlært som treskjærer og maler. Han var skoleholder i Borgund prestegjeld og hadde kontakt med opplysningstidens intellektuelle geistlige miljø. I ung alder ble han lokalt anerkjent som kunstner og fikk mange kirkelige utsmykningsoppgaver. G. er særlig kjent for sine fantasifulle og ikonografisk interessante altertavler. Hovedverker er alteroppbyggingen i Giske kirke (1756) og prekestolen (1799); altertavle, prekestol og epitafier til Roald (nå Vigra) kirke (1758); altertavlene i Vatne kirke (1763); Skodje kirke (1773); Voll kirke (1779, Historisk Museum Bergen) og Sandøy kirke (1818). Profane arbeider er lite kjent. De tidligste arbeidene (Giske, Roald, Vatne) viser stor individualitet i motivbruk og ornamentikk; senere arbeider røper forsøk på tilnærming til 1600-tallets "skolemessige", barokke laugskunst. G. arbeidet ofte etter grafiske forlegg i en europeisk motivtradisjon. Motivene konsentrerer seg særlig omkring påske-evangeliet. Figurstilen kan være "naivistisk", men motivkretsen røper betydelige teologiske kunnskaper og ikonografisk innsikt. Ornamentikken er i regelen vegetabilsk og naturalistisk utført.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Søren Jakobsen Myklebust, fisker, gårdbruker (1712 - 1777)
 • Brite Knutsdatter Grytebust (1708 - 1774)

Gift med

 • 1766 med Johanne Olsdatter Alnes (f. 1743)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Giske, Vigra, Vatne, Skodje og Sandøy kirker
 • Historisk museum, Bergen

Litteratur

 • Strøm, H., Physisk og oekonomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør. Anden Part, Sorø, 1762-1764, s. 149 et.al.
 • Erdmann, D., Jakob Giskegaard, Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning 1931
 • Synnes, H., Litt um bygdekunstnaren Jakob S. Giskegaard, Tidsskrift for Sunnmøre Historielag, 1920–22
 • Kloster, R., Borgund kirke og Giske kapell, Borgund og Giske I, Bergen, 1957, (ill.), bygdebok
 • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, (ill.)

Arkivalia

 • Molvær, E., Jacob Sørensen Giskegaard. En gruppe kirkelig treskurd 1756–1818, 1974, (ill.)