Faktaboks

Giovanni Müller
Müller, Giovanni Jacob Harbitz
Født
29. desember 1839, Bergen
Død
8. desember 1897, samme sted

M. arbeidet som arkitektassistent i Tyskland bl.a. ved fullførelsen av Kölnerdomen. I 1866 reiste han tilbake til Bergen og overtok etter faren som murmester samtidig som han åpnet egen arkitektpraksis. M. var en av de første bergenske arkitekter med bakgrunn fra tysk arkitektur som virket i hjembyen. Hans arbeider bærer også preg av dette. Hans eldste kjente arbeid er tre nye arbeiderboliger på Stølen oppført etter brann i 1866. Det er meget enkle trebygg med få dekorative detaljer, men sveitserstilen kommer likevel til uttrykk gjennom bygningenes utforming og detaljering. Hans største offentlige bygg er Den tekniske skole, Bergen (1874). Den er oppført i tyskinfluert nyrenessanse med rundbuede vinduer og svakt fremskytende midtrisalitt som er en etasje høyere enn bygningen for øvrig. Den dekorative virkning av pussfasaden består hovedsakelig av forskjellig kvaderfuging i murpussen. Fugingen er mer markert på grunnmur, hjørner og rundt vinduer, enn på fasadene for øvrig. Den mest omfattende byggeoppgave M. fikk var oppførelsen av de fleste stasjonsbygg langs Vossebanen. Dessuten har han tegnet villaer i sveitserstil, f.eks. Forskjønnelsen 9 i Bergen. Det er bevart to utkast til denne villa. Det med mest variert bygningskropp og detaljering er blitt lagt til grunn for utførelsen. Bygningen har fløyer, altaner, arker og meget varierte snekkerdetaljer, som takket mønekam og spyd på arker og takutbygg. M. er en typisk representant for arkitektene i Bergen på siste halvdel av 1800-tallet både når det gjelder utdannelse, byggeoppgaver og bygningenes form og utførelse. Av økonomiske og praktiske grunner var det dessuten vanlig å ha et annet yrke ved siden av arkitektpraksisen, f.eks. et håndverk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Margrethe Weigge
 • Maximillian Fredrik Müller, murmester (1809 - 1866)

Gift med

 • Bergen, 1871 med Laura Christine Riege

Utdannelse

 • Vernepliktig offiser
 • murersvenn 1852
 • undervisning i tegning og byggekunst på arkitekt Wilhelm von Hannos tegneskole
 • skal ha hospitert ved Bauakademie, Berlin

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Den norske Ingeniør- og Arkitektforening fra før 1879
 • medlem av bedømmelseskomiteen for Håkonshallens restaurering 1884

Utførte arbeider

 • I Bergen når ikke annet er nevnt
 • Egen bolig, Kaigt. 6
 • Arbeiderboliger på Stølen for Selskabet til Arbeiderboligers oppførelse i Bergen A/S, Stølegt. 4, 8, 8a (1866, nr. 4 ble gjenoppført etter en brann)
 • De fleste stasjonsbygg langs Vossebanen (1872–83)
 • Villa Forskjønnelsen 9 for Alexander B. Grieg (1870–80)
 • Birkeland kirke, Fana (1878)
 • Påbygg Katedralskolen (1884)
 • To villaer Allégt. 64 og 66 hvor han selv var byggherre (1884)
 • Prosjekter: Gymnastikksal Katedralskolen
 • Det er ikke kjent om utkastene til følgende bygninger, bygningsdetaljer og møbler er utført: Bolig for F. Fleischer på Vossevangen (1881)
 • Kontorbygg for Bergens mekaniske verksted i Solheimsviken (1882)
 • Et sommerhus
 • Bolighus i mur
 • En buffet i nygotikk
 • En panelt vegg i nygotikk
 • Tegninger av dører, vinduer, arkitekturdetaljer kopiert fra tysk nyrenessanse-arkitektur

Litteratur

 • Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ, 1879, s. 1
 • Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ, 1880, s. 1
 • Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ, 1881, s. 9
 • Norsk Teknisk Tidsskrift, 1883, s. 7
 • Norsk Teknisk Tidsskrift, 1888, bilag s. 4
 • Teknisk Ukeblad, 1884, s. 153–55
 • Teknisk Ukeblad, 1889, s. 26
 • Geelmuyden, C., Schetelig, H. (Red.), Bergen 1814–1914, Bergen, 1915, bind 2, s. 524, 527 (ill.)
 • Lexow, E., Håkonshallen, Bergen, 1929, s. 137
 • Bull, Schak, Bygningsforholdenes utvikling i Bergen i de siste par menneskealdre, Byggekunst, 1933, s. 162
 • Bull, Schak, Forord, Byggekunst, 1933, s. 166
 • Olsen, E., Selskapet til Arbeiderboligers oppførelse i Bergen A/S. 1853–1953, Bergen, 1953, s. 39–40
 • Bøe, A., Før funksjonalismen, Byggekunst, 1958, s. 119
 • Nordhagen, P. J., Hus i Bergen II. Trevillaer fra tiden 1850–1900, Gamle Bergen årbok, 1976, s. 14–18 (ill.)
 • Birkeland kirke 100 år, Bergen, 1978, s. 43–44
 • Bergens Murmesterlaugs gamle protokoller 1703–1864, Bergen, 1953, s. 138
 • Brandt, W., Stamtavle over legatfamilien Meyer, Bergen, 1971, s. 49

Arkivalia

 • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880–1930, Bergen, 1932, manuskript i Bergen Arkitektforening
 • utkast til Katedralskolens gymnastikksal, Katedralskolens arkiv
 • byggetegninger, prosjekter, arkitekturdetaljer og møbler, Bergens offentlige bibliotek

Faktaboks

Giovanni Müller