T.-M.s debutarbeide på Høstutstillingen 1953, Bryggen (akvatint, 1953, Nasjonalgalleriet, Oslo), ble mottatt som en lovende fornyelse innen norsk grafikk. Motivet var figurativt, men med stemningsbærende forenkling av formene og bygd opp over en velbalansert fordeling av sort, grått og hvitt. Helt fram til slutten av 1960-årene brukte han til dels myke avrundede former i landskaps- og bymotiver. Men han abstraherte også etter hvert sine motiver til flategeometriske elementer med sterk markering av horisontal- og vertikalplanene.Bildene ble tette og svarte med maleriske overganger fra svart til papirets hvite flater. De kantete billedformer var for en stor del betinget av hans interesse for mangfoldet i storbyens strukturer av gater og arkitektur. Han arbeider med radering, akvatint, litografi og tresnitt, de første årene mest i sort-hvitt, senere også i farger. T.-M.s malerier er fra begynnelsen av 1950-årene malt i olje. Ved siden av grafikken arbeidet han fra 1965 mer aktivt med maleriet, først i akryl og fra 1970-årene også i tusj, akvarell og gouache. Maleriene har til dels den samme faste, men spenningsfylte struktur som de grafiske arbeider, men er som regel mindre rigid bundet av en svart konturkonstruksjon. De er også mer uttrykksfulle i farger og stofflighet. Med utgangspunkt i svart-hvitt-grafikken er de tidlige malerier holdt i forsiktige og få dypstemte farger. Senere ble fargene friskere og mer dekorative og kunne av og til fremkalle virkninger som av glassmosaikk. Utstillingen i Kunstnerforbundet 1973 ble dominert av hans hovedmotiv, storbyen, gjerne opplevd om natten i en personlig formverden av utviskede konturer og opplyste vinduer. Bildenes preg av formal ro ble forsterket av den gjennomgående fargeklang av blått og sort. Menneskelige figurer anes i T.-M.s abstrakte bilder bare som mykere former innen bystrukturene. Særlig de senere års komposisjoner er lett gjenkjennelige som landskaps-, by-, katedral- og havnemotiver, men uansett graden av abstraksjon har T.-M.s grafiske arbeider og malerier en abstrakt og av og til ornamental karakter.