Faktaboks

Christian Fredrik Arbo
Født
9. april 1876, Drammen
Død
29. oktober 1951, Drammen

A. skal ha vært den første norske arkitekt som søkte utdannelse i Stockholm. Etter endt utdannelse, studiereiser og kortere opphold i Stockholm og Kristiania, bosatte A. seg i Drammen. Her virket han som arkitekt resten av sitt liv, de første årene praksis sammen med arkitekt B. Walstad. A. tilhørte en av Drammens mest velstående og innflytelsesrike familier. Gården Gulskogen, som A. overtok i 1910, hadde vært familiens residens i generasjoner. Takket være sin posisjon var A. sikret de fleste og betydeligste byggeoppdragene i Drammen og omegn. A.s virksomhet omfattet offentlige bygninger, men det var privatboliger som utgjorde hans største produksjon. Utover i 1930-årene ble A.s virksomhet mer begrenset til offentlige bygg og større anlegg som boligblokker, skoler og forretningsgårder.

A. utfoldte en betydelig virksomhet som formgiver. Han har tegnet møbler, innredingsdetaljer og andre gjenstander. Denne virksomhet er knyttet sammen med hans interesse for bevaringsarbeidet i distriktet. I den sammenheng har A. utført oppmålinger, undersøkelser og ominnredningsforslag.

A.s arbeider er i de første tre tiårene av 1900-tallet preget av tidens formspråk der man hentet forbilder fra nordisk 1600 og 1700-talls arkitektur. Innflytelse fra eldre svensk arkitektur er påtagelig i mange av A.s arbeider. Man sporer karolinske herregårder i hans villaprosjekter med lave fløyer og paviljonger. Også den eldre Drammensarkitekturen, sentrert om Gulskogen, har virket inspirerende. Bruk av høye valmtak med arker, lave rundbuede døråpninger og nisjer i tykke vegger, er typisk for A. Et godt eksempel er overlegeboligen for Drammens Sykehus (1914). Drammens Frimurerlosje (1925) er utformet som typisk nybarokk. Etter 1930 distanserte A. seg fra de historiserende stilretninger, og hans bygninger var fra nå av preget av funksjonalismens ideer. Stilbruddet er tydelig i hans konkurranseutkast til Jubileumsutstillingen i Drammen 1929; rettvinklede bygningskropper med nesten flate tak og helt uten dekorative detaljer.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jenny Kaurin
 • Carl Oscar Eugen Arbo, brigadelege

Utdannelse

 • Trondheim tekniske læreanstalt fra 1894
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole) under Herman M. Schirmer 1898–99
 • Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm under professorene I. Clason, E. Lallerstedt og L. Wahlman 1899–1901
 • assistent hos Wahlman i flere år

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstnerstipend 1904
 • Schäffers legat Studiereise til England 1903
 • Italia, Spania og Frankrike 1905–06
 • reiser i Mellomeuropa og Sverige i 1920-årene

Stillinger, medlemskap og verv

 • Drammens Museum råd (1931)
 • Æresmedlem av Drammens Museum

Utførte arbeider

 • (I Drammen når ikke annet er nevnt). A/S Tønsberg Papirindustri, Andebu
 • Nye bygninger på Moland, Sukke (1919–20)
 • Blokkbebyggelse på Sørbyløkka (1945) etter konkurranse (1937)
 • Offentlige bygninger: Drammens Museum, innredning av det gamle Marienlyst til museum (1911), ny hovedport (1926), innredning (1930-36), ny museumsbygning (1924–30)
 • Vestbanegården, Jernbanefunksjonærenes nybygning ved Marienlyst (1912), utvidelser (1924)
 • Drammen Folkebibliotek, etter konkurranse (1912), nedrevet
 • Drammens Sanitetsforenings Tuberkulosehjem, Hamborgstrøm, etter konkurranse (1912–13), utvidelse (1925-27) og (1935), nybygg (1938), ombygging etter brannen (1946–48), søsterbolig (1947–48)
 • Drammens Elektrisitetsverk (1917–1950), fordelingsstasjon på Grønland med maskinmesterbolig (1917), Labro Kraftstasjon, transformatorkiosk ved Styrmoes vei (1940), transformator på Tangen (1941), transformatorstasjon i Solbergelva (1942), Kaggefoss kraftanlegg (1948-49), transformatorstasjon på Sundland
 • Drammens Frimurerlosje (1923–25)
 • Nybygging for Tønsberg Frimurerlosje (1924)
 • Jubileumsutstillingen i Drammen (1930), konkurranse og utførelse (1929–1930)
 • Drammens Handelsbank A/S nye lokaler i Drammens Børs, Drammen (1932)
 • Hokksund nye folkeskole, Øvre Eiker (1938–1951)
 • Villaer og småhus: Nykvistløkken, for overrettssakfører O. Chr. Orning (1911)
 • Drammens Sykehus, overlegebolig (1914–15), for direktør Gunnar Haugerud (1914)
 • Tømmerhus for grosserer Johan Christensen (1914)
 • Sommerfrydveien 28, "Borgen", for grosserer Alf Tandberg (1916)
 • For lektor Roar Tank (1916)
 • For grosserer Bjørn Norløff (1916)
 • Aasgaardstrand, sommerhus for direktør major Carsten Bruun, Kristiania (1917)
 • Finnesgari, Hallingdal, jakthytte for skipsreder Rudolf Olsen (1918–1919)
 • Strøtvedt, for trelasthandler Jonn Nilsen (1931), forandringer (1934–1936), diverse møbler (1926, -29, -33, -34, -37)
 • Nøtterøy, sommerhus for Motzfeldt (1925)
 • Toppenhaug, for konsul Einar Haug (1926–27)
 • Wintherbakken, for direktør Gunnar Haugerud (1926)
 • Toppenhaug, for disponent Einar Andersen (1926)
 • Løkkebergveien 1, for direktør Anneken Pettersen (1931–1932)
 • Løkkebergveien 41, for forf. Sigurd Christiansen (1931–32)
 • Lammersgt. 15, for postassistent Sigurd Nilsen (1932)
 • Løkkebergveien 4, for direktør Einar Gleditsch (1932)
 • Tord Pedersens gt. 18, for disponent Einar Nylund (1932)
 • Villa i Steinkjer for fylkesagronom P. Strand (1932)
 • Villa i Tønsberg for o.r.sakf. K.D. Christiansen (1934)
 • Løkkebergveien 14, for trelasthandler Hobbelstad (1934)
 • Johan Halvorsens vei 20, for ingeniør Johs. Arnesen (1937)
 • Henrik Ibsens gt. 56, for Aksel Berglund (1938)
 • Strøtvedtveien 10, for disp. Birger Bjørnli (1938)
 • Eirik Raudes gt. 10, for Sigurd Evjen (1948)
 • Villa i Svelvik, for tannlege Knut Dybsjord (1949)
 • Leif Eriksons gt. 8, for åsmund Hermansen (1949)
 • Sundland hageby 39, for konduktør Einar Torkildsen (1950)
 • Villa på Hvalstad, Asker, for fru Milberg
 • Sande Træsliperi, kontorfløybygning og uthusfløybygning for disponent J. Stephansen
 • Killingrud, for godseier Thorsten Haugan
 • Ombygginger: Søndre Brandtenborg, for fabrikkeier P. Christensen (1912–13)
 • Øvre Storgate, Drammens Handelsstands forening, med innredning (1937)
 • Sundhaugen gård for kaptein Rolf Meyer (1914)
 • Drammens Sparebank (1919–1923)
 • Kobbervik gård for disponent A. Narverud (1932–35)
 • Bergstien 63 for direktør Haakon Kierulf (1941–43)
 • Innredningsarbeider: Storgate 57, Apoteket Bien for apoteker Houge (1912–13)
 • Oscars gt., Oslo og Store og Lille Reistad i Lier, for direktør G.A. Svensen (1914–1923)
 • Ekeli for skipsreder Einar Bruusgaard (1916–1920)
 • Lindbakken for skipsreder Sigurd Bruusgaard (1920–21)
 • Ekeberg gård ved Holmestrand, for overrettssakfører Th. Laurantzon (1922)
 • Lotterigevinster for Oslo Håndverks og Industriforening
 • Spisestuemøbler for Betzy Bonnevie, Rjukan (1925)
 • Heiaterassen for disponent A. Smith (1930)
 • Kirker og gravsteder: Gravsted for Carl Solberg (1913)
 • Gravsted for skipsreder P.A. Grøn og hustru, Sandefjord (1919)
 • Krematorium og gravkapell på Bragernes kirkegård (ca. 1922)
 • Gravsted for trelasthandler John Nilsen (1941)
 • Gravmonument for overlærer Tord Pedersen, Bragernes kirkegård (1927–28)
 • Gravkrypt for familien Collett, Nykirke, Modum (1937)
 • Nytt våpenhus ved Strømsø kirke (1941–42)
 • Ominnredning av sakrestiet til vigselskapell (1947–49)
 • Sammen med arkitekt B. Walstad: Landfalløya 64 a, for fabrikkeier J. Mølsted (1910)
 • For G.K. Melsom, Strømsgodset (1911)
 • Hamborgstrøm for kjøpmann Carl A. Jonsen (1911)
 • A/S Skollenborg Sande Tresliperi, disponentbolig (1911)
 • Antikvariske oppmålinger: Det gamle Marienlyst (1910)
 • Kobbevik gård (1913)
 • Austad gård (1915)
 • Gulskogen (1918–1923)
 • Smithe-Strøm gård (1921) alle i Strømsgodset
 • Tollbugt. 19 (1923)
 • Fossesholm, Øvre Eiker (1928)
 • Prosjekter: Kråkerøy kirke (1903)
 • Frogner kirke, Oslo (1904)
 • Ålesund kirke (1904)
 • Alle konkurranseutkast
 • Kongevilla under motto "Arne", konkurranseutkast (1907)
 • Folkeskole på Brandengen, etter konkurranse (1911)
 • Villa for ingeniør Stürbelle, Konnerud (1912)
 • Innredning av Drammens Ridehus (1917)
 • Ombygging av Konnerudgt. 3 for grosserer Onshuus
 • Ombygging av Aker gård i Sem (1924) for kaptein S. Foyn Bruun
 • Ombygging av Villa Ekeberg, Nøtterøy og forslag til møbler på Skatvedt, Andebu, begge for skipsreder Th. Berg (1924–26)
 • Ombygging av øvre Storgate 35, for disponent Lilloe (1925)
 • Teatergaten 5, Oslo, nybygg for Det Medicinske Selskap (1927–29)
 • Utkast til kinolokale Akmak Kino i Strømsgodset (1928)
 • Villa for direktør Thoralf Wikborg (1929)
 • Typeforslag til tomannsboliger (1929–30)
 • Tomannsbolig for Stenberg, Chr. Smiths gt. 1 (1930)
 • Restaurant og hotell ved Eikern og Fiskumvannet, Øvre Eiker (1936)
 • Ombygging av direktør Anton Schrøders hus, Stavern (1936)
 • Ombygging av Vestfossen skole (1937–38)
 • Ny kirke i Strømsgodset (1938)
 • Ombygging av Sundhaugen kirke, Strømsgodset (1938)
 • Drammen Børs nordfløyen, utført 1939–41, etter konkurranse, senere om innredninger; bebyggelse i Styrmoes vei, Strømsgodset (1938)
 • Tremannsbolig for Einar Ruud, Nøsted, Lier (1938)
 • Scala kino (1939)
 • Utsmykning av Bragernes torv, Kirkegaten og Bybroen, sammen med billedhuggeren Nic. Schiøll, etter konkurranse (1940)
 • Regulering ved Strømsø kirke (1941)
 • Drammens Museum sidefløy (1942)
 • Tangen kirke, forslag til ominnredning av sakresti (1943)
 • Ombygging av villa Fagertun, Lier, for direktør Haakon Kierulf (1943)
 • Enebolig for kontorsjef Henrik Nilsen, Vestfoldveien 90 (1944–45)
 • Innredning for ingeniør Yngvar Berg, Solbakken (1944)
 • Innredning av Amtmann Bangs gt. 2 for Roar Lund (1944)
 • Villa for verkseier H.Th. Refsum (1946)
 • Innredning for ingeniør Yngvar Berg, Solbakken (1946)
 • Stasjonsbygninger for Åmli-Tveitsundbanen, Tveitsund, Seljås, etter konkurranse
 • Sommerhus på Rødtangen for grosserer Oscar Langerud
 • Påbygging av Grand Hotel, Torvet 1
 • Sportshytte for Kristian Holmsen
 • Villa for Jul. Hansen, Tønsberg
 • Ombygging av villa for konsul Ørsted Falck, Tønsberg
 • Tomannsbolig for Ackenhausen, Frydenhaug
 • Enmannsbolig for ingeniør Andersen
 • Ominnredning Losjeplassen 7 for kontorsjef Winsnes
 • En rekke utkast til ny- og ombygginger av bolighus
 • Prosjekter sammen med arkitekt B. Walstad: Fredfoss Uldvarefabrik, arbeiderbolig (1910)
 • Forslag til egne hjem, tofamiliehus i fem varianter, enebolig i to varianter (1911)
 • Villa i Nybyen for disp. Nelson (1911)
 • Våningshus for snekker Sørum
 • En rekke boligprosjekter uten påskrift

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1906
 • Drammens Museum, 1955

Portretter

 • Malt av Ingeborg A. (Gulskogen, Drammen)

Eget forfatterskap

 • Gulskogen ved Drammen, FNFB årbok, 1917, s. 5 (ill.)
 • Bygningsbeskrivelse (Fossesholm, Ø. Eiker), Drammens Museums Årbok 1923–1928, s. 117–137 (ill.)

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 202, 293, 369, 440, 469 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1907, arkitektavdeling s. 83
 • Teknisk Ukeblad, 1911, s. 46, 207, 506
 • Teknisk Ukeblad, 1912, s. 234, 243, 244 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 200
 • Eliassen, G., Christian Fredrik Arbo, Drammens Museums årbok 1948–1953, 1948-1953
 • Trondheim tekniske læreanstalt 1870 - 95, Drammen, 1955, s. 87, utstillingskatalog
 • K. og K. register 1910-1967, Oslo, 1968, s. 175
 • Thorson, O. W., Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1972, bd. 3, register s. 954
 • Ruud, Arnt, Drammen Byleksikon, Drammen, 1979, s. 59 (ill.)

Arkivalia

 • Drammens museum, Tegningsarkivet
 • Riksantikvaren, Opplysningsarkivet

Faktaboks

Christian Fredrik Arbo