I. malte og tegnet en del mens han bodde i Grimstad (1843–50). Tegninger fra denne tiden er gått tapt, mens to oljemalerier er bevart i Ibsenmuseet, Grimstad. Han tegnet også illustrasjoner til egne artikler i Illustrert Nyhedsblad omkring 1860. I. samlet inntrykk og malte på fotturer, bl.a. i 1856 og -62 i Telemark, Hardanger, Valdres, Fillefjell, Gudbrandsdalen og Sognefjord. I midten av 1860-årene la han malersakene vekk for godt. I.s billedproduksjon bestod stort sett av landskap, men også enkelte figurbilder, teaterskisser, kostymetegninger, et enkelt maleri med motiv fra Bibelen (motivkopi) og flere karikaturtegninger gjengitt bl.a. i ukebladet Andhrimner (utgitt i 1851 av I., Paul Botten-Hansen og Aasmund O. Vinje). Man kjenner i dag ca. 70 av I.s arbeider, blant dem 8 dekorasjonstegninger og 28 landskapsbilder, hvorav 17 er akvareller og 6 oljemalerier. Alle hans arbeider er usignert.