Faktaboks

Peder Jakobsen Lindgaard
Født
1692, Sandefjord
Død
1737, samme sted

L. tilhører en liten gruppe bofaste malere i Vestfold omkring 1700 som stort sett bare kjennes ved navn. Man vet at han har malt et bilde med motivet Kvinne se din sønn, for Sandeherred gamle kirke. I 1735 malte han døpefonten i samme kirke mot en betaling på 1 rdl. (fjernet 1793). I 1730 betalte han grunnleien for sitt hus med to malerier. I skiftet etter ham nevnes et maleri av kongen, et av kongen som prins, et "fiskestykke", et kvinneportrett og Maria med barnet. Flere av disse har antagelig vært kopier. Ifølge familietradisjon er portrettene av Hans Luchasen Hellevad 1667–1725, Johanna K. Hellevad 1661–1753 og Knut Hansen Hellevad 1702–51 malt av L. Det er realistiske, litt stive kontrafeier som minner om sønnen Jacob L.s malerier. Bildene viser at L. må ha hatt en viss skolering. I skattemanntallet for 1720 er L. oppført med en formue på 50 rdl. Trass i at han var forholdsvis fattig, skal L. ha blitt regnet til det gode selskap i Sandefjord.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Jakob Hansen Lindgaard, skipper (1662 - 1718)
  • Margrethe Mikkelsdatter

Gift med

  • 1715-1769 med Anne Willumsdatter Trisler (1691 - 1769)

Litteratur

  • Den Kulturhistoriske Udstilling i Kristiania 1901, (Kristiania, 1901, katalog Tønsberg avdeling, s. 162
  • Berg, L., Sandeherred, (Kristiania, 1918, s. 100, 104, 179
  • Schnitler, C.W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 121
  • Hougen, K., Sandefjords historie, Oslo, 1928, register s. 604 (ill.)
  • Bnézéit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 6, s. 674