L. hørte til kunstnerætta Luraas og lærte å male hos slektningen Knut Skorberg. Han satt som leilending i Luraas-grenda i trange husmannskår, og utfoldet seg best som en av Telemarks betydeligste spelemenn. Det er derfor lite maling etter L. En del kister i Tinn viser en lett og sikker hånd, men heller tung koloritt. En kiste på Haukaas er merket "A.T.D. 1821", en på Lauluten "G.G.S.E. 1822", en på Nørstebø "S.T.S. 1816" og en på søndre Gvammen "G.G.D." og "1844". L. fartet med fele og skrin både i Telemark og Buskerud. Han var en uvanlig original med en saftig replikk som ennå lever på folkemunne.