Både L. og hennes mor kopierte verker av kjente kunstnere. Til dels samarbeidet de om dette. De skal ha hatt en utstilling av kopier, tid og sted ukjent. L.s produksjon består vesentlig av portretter, mange barneportretter hovedsakelig av familien. Disse portrettene er koloristisk vakre og har et liv og en ynde som kan minne om M. Stoltenbergs barneportretter. Det ser ikke ut til at L. var aktiv som maler etter at hun giftet seg, fikk stort hus og 6 barn.