Andre opplysninger

  • M. har signert på baksiden av altertavlen i Eid kirke, Hordaland 1704, og har antagelig utført maleriet av himmelfarten i tavlens øvre del.

Litteratur

  • Bendixen, B. E., Kirkerne i Søndre Bergenhus amt, Bergen, 1904, s. 260
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 241