Som sine brødre lærte L. å male av slektningen Knut Skorberg. Etter å ha giftet seg, slo han seg ned på Orekåsa, en liten plass i Luraas-grenda. L. ble mindre kjent som maler enn som spelemann og det er ikke mye maling etter ham. På Lauluten i Tinn og på nabogården Midbøen fins husbunad med roser. De er noe løse i komposisjonen men fargevirkningen er klar og ren.