Faktaboks

Helga Reusch
Reusch, Helga Marie Ring
Født
16. januar 1865, Fredrikstad
Død
13. oktober 1944, Hvalstad, Asker

Det var med farens hjelp at R. ble elev av Erik Werenskiold i 1885, et elevforhold som skulle prege hele hennes produksjon. Hun debuterte på Høstutstillingen i 1886 med Strandbillede, som hun hadde malt om sommeren i Åsgårdstrand. Dit drog hun sammen med Hans Heyerdahl som var en av hennes lærere i denne perioden. R.s produksjon før 1890 bestod vesentlig av landskaper, gjerne i lite format. Sommeren 1887 fikk hun sammen med en gruppe kvinnelige malere undervisning av Gerhard Munthe i Sandvika. Munthes kunst avspeiles i en serie dyktig utførte akvareller, f.eks. Konfirmasjon i Bykle kirke (Nasjonalgalleriet, Oslo). Her har R. benyttet en bred og kraftig penselføring, og særlig koloritten fører tankene til Gerhard Munthes kunst. I 1889 drog R. etter Werenskiolds råd til Paris for å se Verdensutstillingen. I Paris ble hun opptatt som elev hos Puvis de Chavannes, som i de følgende år underviste flere norske kvinnelige malere, Betzy Akersloot-Berg, Lisbeth Bergh, Ingerid Dahl, Signe Scheel og Marie Tannæs. R. oppholdt seg i Paris vintrene 1889–90 og 1891–92. Etter 1890 ble barnefremstillinger R.s viktigste motivkrets. Helst malte hun barn ute, i landskapsomgivelser. Skildringene er intime og friske, ofte humoristiske, uten sentimentalitet. R. brukte oftest kraftige, rene farger og sterkt lys. I 1892 stilte hun ut Mors hjelp på Salonen og høstet god kritikk. For Småbarns brudeferd (1895) fikk hun en bronsemedalje på Verdensutstillingen i Paris i 1900, og By, by barnet (1897) utstilt samme sted ble innkjøpt av den franske stat. Under oppholdet i Bretagne 1900–01 forsøkte R. seg også som keramiker og laget noen egenartede fat. Hun malte en religiøs prosesjon, De blå fiskegarn i Concarneau (1900). Etter århundreskiftet fikk hennes bilder en alvorligere tone. Det stemningsfulle Et barns likferd (1905, Norsk Folkemuseum) er et eksempel på det. De religiøse motivene fikk en bred plass i R.s produksjon, og hun malte bl.a. flere altertavler som tydelig preges av den danske maleren Joakim Skovgaards kirkelige kunst. Engelen åpenbarer seg for hyrdene (1903) i Vaterlandskirken, Oslo (nå revet) syns å ha vært den betydeligste. Men også etter 1900 malte R. landskaper, blomsterbilder, interiører og barnebilder, og hentet ofte motiver fra Setesdalen. Her fant hun også modellene til sin billedbok Titta og Boa. Ved testament av 1893 opprettet Hans og Helga Reusch et legat til fremme av studiet av geografi, geologi og utdannelse av kunstmalere.

Familierelasjoner

Datter av

 • Ove Wilhelm Ring, brigadeintendant
 • Christiane (janna) Schou

Gift med

 • Hans Henrik Reusch, direktør (1852 - 1922)

Utdannelse

 • Elev av Erik Werenskiold, første gang i 1885
 • Hans Heyerdahl, Eilif Peterssen og Christian Krohgs malerskole i siste halvdel av 1880-årene
 • elev av Gerhard Munthe, Sandvika sommeren 1887
 • Puvis de Chavannes, Paris 1889–90 og 1891–92
 • Kunstakademiet i Boston, USA 1896–97
 • Harriet Backers malerskole

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Kirkedepartementet 1889
 • Finnes legat 1891–92
 • Studieopphold i Paris 1889–90 og 1891–92
 • Spania 1893
 • Italia 1894 og 1905–06
 • USA 1896–97
 • Paris og Bretagne 1900–01
 • Tunis 1905–06
 • hyppige studiereiser til Danmark, Sverige og Finland i 1920- og 30-årene

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • Bronsemedalje Verdensutstillingen i Paris 1900

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavler: Engelen åpenbarer seg for hyrdene, Vaterlands kirke, Oslo (1903, tapt)
 • Den gode hyrde, Døves kirke, Oslo (1912)
 • Og røken steg fra engelens hånd opp for Gud med de hellige bønner, Holmen kirke, Asker (1935)
 • Dåpssakristiet, Asker kirke
 • Apostlene i Jerusalem, Majorstuen (Prestenes) kirke
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Norsk Folkemuseum
 • Asker museum
 • Fredrikstad museum
 • Universitetet i Bergen

Illustrasjonsarbeider

 • Titta og Boa, Kristiania 1915

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1886-1889
 • Høstutstillingen, 1891-1892
 • Høstutstillingen, 1894-1898
 • Høstutstillingen, 1901-1902
 • Høstutstillingen, 1904-1906
 • Høstutstillingen, 1908-1909
 • Høstutstillingen, 1911
 • Høstutstillingen, 1914-1917
 • Høstutstillingen, 1920
 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1932
 • Høstutstillingen, 1935
 • Salonen, Paris, 1892
 • Verdensutstillingen i Chicago, 1893
 • Allmänna Konst- och Industriutstilling, Stockholm, 1897
 • Verdensutstillingen i Paris, 1900
 • Nordisk utstilling, Lübeck, 1901
 • Norska Konstnärers Arbeten, Stockholm, 1904
 • Vårutstilling, Bergens Kunstforening, 1905
 • Den norske utstilling, Charlottenborgutstillingen, København, 1906
 • Christiania Kunstforening, 1911
 • De anonymes utstilling, Christiania Kunstforening, 1913
 • Sort og hvidt utstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1913
 • Sort og hvidt utstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1914
 • Vårutstilling, Christiania Kunstforening, 1914
 • Vårutstilling, Christiania Kunstforening, 1915
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Norsk målarkonst, Göteborg Konstför., 1915
 • Sommerutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1915
 • Sommerutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1920
 • Stavanger Kunstforening, 1918
 • Kunstnerforbundet, Oslo gjennem 20 år, Kunstnerforbundet, Oslo, 1931
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Bildende kunstnerinners utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Riga, 1934
 • Bildende kunstnerinners utstilling, Oslo Kunstforening, 1938
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • For 40 år siden, Kunstnerforbundet, Oslo, 1951
 • Kvinners bilder, Kunstnerforbundet, Oslo, 1982
 • Kvinners bilder, Riksgalleriet, 1982-1983

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1903
 • Trondheim Kunstforening, 1918
 • Trondheim Kunstforening, 1926
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1919
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1923
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1947
 • 5 Asker-malerinner, Asker Kunstforening, 1980

Portretter

 • Selvportrett (olje 1894, privat eie) gjengitt i A. Wichstrøm: Kvinner ved staffeliet, Oslo 1983, s. 67
 • Selvportrett (olje 1904, privat eie)
 • Portretter utført av Signe Scheel (olje 1890, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Og (olje, ca. 1890, Nasjonalgalleriet, Oslo)

Litteratur

 • Aubert, A., Det nye Norges malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 88
 • Nylænde, (Kristiania, 1905, s. 101–02
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 357
 • Aubert, A., Die norwegische Malerei im 19. Jahrhundert, 1814 bis 1900, Leipzig, 1910, s. 78
 • Norske malere, (Kristiania, 1912, s. 53 (ill.), utg. Kunstnerforbundet Oslo
 • Ring, B., i Urd, (Kristiania, 06.06.1914
 • Husmoderen, (Kristiania, 01.08.1914
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1926, bd. 20, s. 73
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 549
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1934, bd. 28, s. 196
 • Urd, Oslo, 1935, nr. 16 s. 491–92 (ill.), 503
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 203 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919, Oslo, 1946, s. 13
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1952, bd. 11, s. 404–05
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 176
 • Kielland, E. Christie, Harriet Backer 1845–1932, Oslo, 1958, s. 212
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 585–86
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, s. 149
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register s. 396 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 123, 239
 • Østfold, Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, register s. 473
 • Norges historie, Oslo, 1978, bd. 8, s. 77 (ill.)
 • Nilsen, K., Blant kunstnere i det gamle Asker, Asker, 1979, s. 139–41
 • Norges kulturhistorie, Oslo, 1980, bd. 5, s. 254
 • Bø, O. (Red.), Setesdal, Oslo, 1980, s. 45, 158 (ill.)
 • Wichstrøm, A., Kvinner ved staffeliet, Oslo, 1983, register s. 176 (ill.)
 • Bergens Aftenblad, 07.09.1889
 • Le Ménestrel, Paris, 08.07.1900
 • Aftenposten, 06.10.1903
 • Aftenposten, 10.05.1905
 • Aftenposten, 02.10.1906
 • Aftenposten, 25.10.1908
 • Morgenposten, 22.10.1911
 • Morgenposten, 23.05.1913
 • Dagbladet, 22.04.1913
 • Aftenposten, 23.05.1913
 • Tidens Tegn, 24.05.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 25.05.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 22.05.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 14.10.1914
 • Verdens Gang, 19.05.1914
 • Harbitz, A., Verdens Gang, 14.10.1914
 • Social-Demokraten, 20.10.1914
 • Aftenposten, 02.12.1914, (ill.)
 • Verdens Gang, 10.06.1915
 • Morgenposten, 05.10.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 14.12.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 11.10.1920
 • Morgenbladet, 16.09.1919, (ill.)
 • Verdens Gang, 17.09.1919
 • Haug, K., i Aftenposten, 20.09.1919
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 24.09.1919
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 07.10.1919
 • Morgenbladet, 21.06.1920
 • Asker og Bærums Budstikke, 17.05.1935
 • Aftenposten, 17.10.1944
 • Fredriksstad Blad, 03.01.1964
 • Fredriksstad Blad, 16.01.1965

Arkivalia

 • Bildende Kunstneres Styre kopibok, 1889
 • Brev til Fredrik Olsen, Universitetsbiblioteket, Oslos brevsamling 265
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Helga Reusch