Faktaboks

Ola Fagerheim
Født
1. januar 1893, Sauda, Rogaland
Død
3. oktober 1977, samme sted

F. overtok småbruket etter faren, fordi hans tre eldre brødre emigrerte til USA, men han måtte også ta leilighetsarbeid ved siden av. Han skar trefigurer i fritiden, og da disse vakte oppmerksomhet, tok han tegneundervisning hos Bjarne Hansen i Stavanger. Gjennom et kortere opphold i Drøbak sammen med maleren Samuel Tveit fikk han kjennskap til kunstlivet i hovedstaden. Han skal ha utstilt en samling trefigurer i Oslo i 1920-årene, men de forsvant etter utstillingen. Han fikk arbeid som snekker ved storbedriften Electric Furnace Products i Sauda og gav opp treskjæringen. Ett års permisjon fra EFP 1957 og førtidspensjonering året etter gav imidlertid støtet til at han begynte å skjære igjen, dels ved å gjenta de tapte figurer, dels ved å skjære nye serier. F. utgikk fra det han hadde opplevd av bygdesamfunnet i sine tidlige år før industrialiseringen og det han hadde hørt av gamle folk. Mennesker og dyr er preget av en folkelig naturalisme og fremstilles under sine daglige gjøremål med modeller av bebyggelsen, ofte samlet i hele tun. Den kulturhistoriske verdi av denne bondesamfunnets livsfrise førte til at Sauda kommune i 1977 kjøpte samlingen for kr 200 000, like før F. døde. Den ble utstilt under tittelen Frå vogge til grav i Sauda april-mai 1979, og en del av den skal monteres permanent i Saudahallen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ola Fagerheim, småbruker (1846 - 1925)
 • Margrete Henriksen (1855 - 1925)

Gift med

 • 1926-1974 med Anna Våge (f. 1895)

Litteratur

 • Nygård Nilssen, A., i Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 382
 • Ryfylke, 04.10.1957
 • Ryfylke, 11.10.1957
 • Ryfylke, 30.04.1959
 • Ryfylke, 20.04.1979
 • Ryfylke, 24.02.1979
 • Stavangeren, 10.10.1957
 • Rogalands Avis, 11.09.1976
 • Rogalands Avis, 06.04.1979
 • Rogalands Avis, 18.04.1979
 • Stavanger Aftenblad, 12.03.1977
 • Stavanger Aftenblad, 19.04.1979
 • Sauda, 04.1979-05.1979, Katalog utstillingen Frå vogge til grav

Faktaboks

Ola Fagerheim