N. kom til Arendalsdistriktet ca. 1740. Hans navn er i kildematerialet skrevet på mange måter. N. har dekorert bl.a. Kongestolen (Aust-Agder museum) i Arendals eldste kirke, og malt det første prospekt over Arendal by (Aust-Agder museum). I privat eie finnes det portretter, også miniatyrportrett, som han har utført. Ca. 1750 dekorerte N. et lerretstapet i Toldskriver Aalholms hus i Arendal, nå flyttet til Bakkehus. Det er et landskapstapet med jaktmotiver. Person- og dyrefremstillingene tyder på at han må ha hatt mellomeuropeisk utdannelse. Tradisjonen forteller at N. malte i "Joh. E. Riedingers manér".