E.s produksjon fra tiden rundt 1960 spenner over et stort register, fra naturalistiske landskaper i tradisjonell Vestlands-koloritt til non-figurative arbeider i olje, gouache og pastell. Ved debut-utstillingen i Haugesund ble hun karakterisert som en følsom kolorist, og kritikerne påpekte hennes sans for streng oppbygning og gjennomført komposisjon. Utover i 1960-årene ble den abstrakte tendens stadig mer fremherskende; de senere bilder betegnes som en balansegang mellom Pariser-skolens stringens og den amerikanske ekspressivitet.