M. var ansatt hos arkitektene Halfdan og Per Grieg 1957, Aall og Løkeland 1958–59 og Kåre Frølich 1959–61, alle i Bergen. Han opprettet egen arkitektpraksis i Bergen sammen med Anna M. i 1962. M. ble utnevnt til dosent ved Norges Tekniske Høyskole i 1972.