Faktaboks

Christian Delphin Wexelsen
Født
24. mars 1830, Balke sogn, Østre Toten
Død
4. januar 1883, Kristiania

Parti fra Holmestrand. Christian Delphin Wexelsen. 1871. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Fra Holmsbu. Christian Delphin Wexelsen. 1873. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Landskap. Christian Delphin Wexelsen. 1867. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

W. var sterkt engasjert i den offentlige kunst- og kulturdebatt. I slutten av 1850-årene var han blant de kunstnere som skjenket malerier til salg hvor overskuddet skulle danne grunnlaget for et fond for bygging av Nasjonalgalleriet, Oslo. I 1881 støttet han også tanken om en kunstnerjury i Christiania Kunstforening og var blant de 45 kunstnere som nektet å stille ut der så lenge kunstnerne ikke hadde medbestemmelsesrett. W. var medlem av den første bedømmelseskomité som bestod av tre kunstnere. Fra 1860-årene bodde W. i Sandvika og Christiania Han hentet sine motiver fra Sandvika, Trøndelag (sommeren 1866), Holmestrand og fra Biri (somrene 1868-69), og var sannsynligvis den første maler som søkte seg til Holmsbu. Under påvirkning av Gudes nasjonalromantiske høyfjellsbilder drog han også til fjells, men hovedmengden av hans store produksjon har motiver fra lavlandet. W. mottok impulser fra Eckersberg og fortsatte til en viss grad hans linje, men fra 1863 var W. verken under hans eller Gudes innflytelse. I større grad enn de fleste düsseldorfere var W. åpen for de nye realistiske strømninger og la med årene stadig mer vekt på inngående og direkte naturstudium. Hans malerier er preget av en gjennomarbeidet komposisjon med en fast og presis oppbygging. Koloritten er lys og klar, men litt tørr. Bildene gir uttrykk for en stillferdig og intim fordypelse, særlig i motiver fra østlandsnaturen. W. holdt seg oftest til det lille format; han malte også enkelte portretter, foruten akvareller. Fra hans hånd fins dessuten dyktig utførte blyant-, penne- og tusjtegninger, bl.a. noen Thorvaldsen-inspirerte fremstillinger av Kristus. I 1884, året etter W.s død, ble den eneste separate utstilling over hans arbeider vist på Universitetet i Oslo. Katalogen var utstyrt med 14 raderinger etter W.s mest kjente malerier.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Louise Marie
 • Wexel Hansen Wexelsen, glassverkforvalter, gårdbruker

Gift med

 • 1869 med Gunhild Voigt (f. 1843)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under David Arnesen 1850
 • elev av Hans Gude, Düsseldorf 1855-59
 • J. F. Eckersbergs malerskole, Christiania 1860

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reisestipend 1857
 • Opphold i Düsseldorf 1855-60, med flere opphold og studiereiser i Norge
 • studiereiser København vintrene 1862-64

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Christiania Kunstforenings bedømmelseskomité fra 1882

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Bergen Billedgalleri
 • Norsk Folkemuseum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1882
 • Den nordiske Kunstutst., 1857
 • Charlottenborgudstillingen, 1861
 • Charlottenborgudstillingen, 1863-1864
 • Charlottenborgudstillingen, 1866-1867
 • Charlottenborgudstillingen, 1869-1871
 • Stockholms utst., 1866
 • Verdensutst. i Paris, 1867
 • Verdensutst. i Wien, 1873
 • Verdensutst. i Philadelphia, 1876
 • Nordisk utst., 1881
 • Jubileumsutstillingen, 1914
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, 1932

Portretter

 • Miniatyr utført av Peter Nicolai Arbo (olje 1856)

Litteratur

 • Ny Illustreret Tidende, 1876, s. 278
 • Adolph Tidemand. Hans Liv og hans Værker, 1879, bd. 2, s. 47
 • Magne, 1883, s. 17, 58
 • Christiania Intelligenssedler, 06.01.1883
 • Ny illustreret Tidende, 1883, s. 177
 • Mindeblade over Landskabsmaler Christian Delphin Wexelsen, 1884
 • Katalog over Christian Delphin Wexelsens efterladte billeder, studier og skisser, 1884, (ill.) [i Universitetsbiblioteket, Bergen]
 • Norge i det nittende aarhundrede, 1900, bd. 1, s. 376
 • Norske malere og billedhuggere, 1904, bd. 1, s. 164, 222–24
 • Norske malere og billedhuggere, 1907, bd. 2, s. 114 (ill.), 357
 • Norsk billedkunst, 1904, s. 114
 • Det nye Norges malerkunst, 1908, s. 30, 32, 83
 • Norges kunst, katalog Jubileumsutst., 1914, s. [11], [17], [40] (ill.)
 • Nordmænd i det nittende aarhundrede, 1914, bd. 2, s. 61
 • Historiske Meddelelser over København, 1917-1918, bd. 6, s. 179
 • Norsk kunsthistorie, 1927, bd. 2, s. 424
 • Salmonsens Konversationsleksikon, 1928, bd. 25, s. 43
 • Kungl. Akademien för de fria Konsternas Utställningar 1794-1887, 1935, s. 304, 356, 444
 • Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, 1936, register
 • Nasjonalgalleriet, Oslo gjennem hundre år, 1937, s. 55
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., 1942, bd. 35, s. 466
 • Wexelsen. Wexels, 1944, [Stamtre]
 • Norges billedkunst, 1951, bd. 1, s. 179–80 (ill.)
 • Trondhjems Kunstforening 1845-1945, 1955, register (ill.)
 • Norsk kunstnerliv, 1960, s. 185
 • Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, 1961-1972, bd. 3, register
 • Drammens Kunstforening 1867-1967, 1967, register (ill.)
 • Marie Wexelsen, 1968, s. 10
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 259
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 1972, bd. 19 spalte 1006
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, 1976, bd. 10, s. 710 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1977, bd. 19, s. 94–99
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 569

Arkivalia

 • Chr. Tønsbergs album, Ms 845 8, Universitetsbiblioteket i Oslo
 • 5 brev i Kristiania Kunstforening arkiv, Universitetsbiblioteket i Oslo
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Christian Delphin Wexelsen