Familierelasjoner

Datter av

 • Camilla Støldal
 • Thormod Lindaas

Gift med

 • Birger Kampevold

Bosatt (pr 1982-1986)

Bergen.

Utdannelse

Bergen kunsthåndverkskole 1927–30; Gabriel Dahls malerskole, Bergen 1954–60; Vestlandets kunstak. under Thore Heramb, Helge Ernst, Hugo Arne Buck, Tore Haaland 1962–64; Waldemar Stabells malerskole og grafikkskole, Bergen 1964–67; Sommerskolen på Voss under Michael Rothenstein, Patrick Heron, Adrian Heath 1964–66.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Kortere studiereiser til USA, England, Danmark, Sverige, Tyskland og Frankrike.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Bildende Kunstnere Bergen og Hordaland.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Hordaland fylkeskommune
 • Haugesund revmatismesykehus
 • Valen sykehus

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Haugesund Kunstforening, 1966
 • Kristiansand Kunstforening, 1966
 • Ålesund Kunstforening, 1966
 • Molde Kunstforening, 1966
 • FBA Galleries, London, 1967-1970
 • Bergens Kunstforening, 1970
 • Bildende Kunstnere vandreutstilling, 1974-1976
 • Festspillutstilling, Bergen, 1975-1977
 • Foreningen Nordens utstilling, Göteborg, 1980
 • Bodø Kunstforening, 1980
 • Sunnfjord Kunstlag, 1981
 • Gall. Siverts, Bergen, 1981

Separatutstillinger

 • Gammelstrand Galleri, København, 1971
 • Intimgall. Bergen Kunstforening, 1979

Litteratur

 • Morgenavisen, 14.05.1975, (ill.)
 • Bergens Arbeiderblad, 23.03.1979, (ill.)
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 29.03.1979
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 29.03.1979
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv