Hun debuterte på Høstutst. 1926 med en karakterfull byste av faren Chr. Angell, og modellerte også senere portrettbyster av sine nærmeste. På høstutst. 1931, -33, -39 og -45 deltok hun med relieffer og mindre figurer. Relieffer i bronse på familien Angells gravsted, Vestre Gravlund og i Ris kirke i Oslo er laget av henne.