Siden 1971 har M. arbeidet i Arne og Jahn Viggos Smie i Bergen. Her lager han både smykker som er beregnet for en begrenset serieproduksjon og egne unike smykker. De serieproduserte er hovedsakelig utført i tradisjonelle materialer som sølv og gull, ofte kombinert med stener. I de unike smykkene arbeider han mer utradisjonelt med nye og uvante materialkombinasjoner. I de siste årene har han også laget smykker og mindre metallarbeider der billeduttrykket står i fremste rekke.