Faktaboks

Victor Schaulund
Født
23. mai 1896, Lier
Død
23. november 1979, Asker

S. hadde egen arkitektpraksis i noen år fra 1923 og var ansatt hos arkitektene Carl Berner, Arnstein Arneberg og i arkitektfirmaet Blakstad og Munthe-Kaas før han startet egen praksis igjen i Oslo i slutten av 1920-årene.

S. har utført et stort antall arbeider i Asker hvor han var bosatt det meste av sitt liv, f.eks. Holmen skole (1929–32) som består av rektangulære blokker i 2–3 etasjer med saltak og er preget av både klassisistisk hovedform og funksjonalistisk forenkling. I 1930–40 årene var han arkitekt for mange større leiegårdskomplekser i klassisistisk og funksjonalistisk utforming. Noen av dem er blitt sjeldent monumentale i sin bruk av eldre planformer kombinert med funksjonalistisk utforming av bygningene. Et markant eksempel er OBOS-blokkene i Kongsvingergt. 3, 5, 7 og 9, Oslo (1932–35), hvor lange blokker med forhager er kjedet sammen på begge sider av et lite gateløp, og gaterommet øverst er lukket av en tverrstilt fløy med gjennomkjøringsportal i tre etasjers høyde mot Bjølsenparken. Et annet eksempel er __laquo;Ekebergløkka__raquo; (1930–39) hvor fire åtte-etasjers blokker til sammen danner en åttekantet plan og er dominerende plassert ytterst på høyden over Bergfjerdingen. Detaljutformingen er her sterkt preget av den internasjonale funksjonalismen, noe også leie- og forretningsgården Bogstadvn. 32 (1932) er et godt eksempel på.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hanna Karine Paulsen
 • Nils Janson

Gift med

 • 1928 med Mary Silbodal

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania frihåndsklassene og bygningsavdelingen
 • assistent hos arkitektene Henry Coll, Kristian Biong og Berner & Berner, Kristiania
 • Kunstakademiet i København 1921–23
 • Det norske arkitektakademi, Oslo 1924-26

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1926
 • Schirmers legat 1928
 • Benneches legat 1928 og 1929

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Oslo Arkitektforening 1936

Utførte arbeider

 • Holmen skole, Asker (1932) etter konkurranse 1929
 • Egen villa, Hønsvn. 85, Asker (1932)
 • Asker Sparebank (1934)
 • Asker Meieri (1939)
 • Asker realskole og gymnas (1956)
 • Fødehjem, sportsstue og villaer, Asker
 • Karlsrud og Hovin skoler, Oslo
 • Skoler, banker og kommunehus på Østlandet, hovedsakelig i Østfold og Akershus
 • Div. anlegg, bl.a. kornsiloer for Felleskjøpet. Leiegårder i Oslo: "Ekebergløkka", Westye Egebergs gt. 1–4 (1930–39)
 • Bogstadvn. 32 (1932)
 • Kongsvingergt. 3, 5, 7, 9 (1932–35)
 • Grimstadgt. 30 (1933)
 • Akersvn. 22–26 (1934)
 • Frydenbergvn. 5 og Ringeriksgt. 11 (1936)
 • Monrads gt. 13, 17, 21 (1939–40)
 • Sandefjordgt. 2–5 (1939–40)
 • Helgensens gt. 76 (1940)
 • Sofienberggt. 54, 57 (1939), 55 (1947)
 • Maridalsvn. 205b, 211 (1949)
 • Strømsvn. 60 (1949)
 • Konkurranseprosjekter: 2. premie Hønefoss skole (1920-årene)
 • 3. premie A/S Fjellhammer Brugs konkurranse om nye tekningsmetoder ved bruk av Icopal takpapp (1930)
 • 1. premie møbler, Oslo Håndverks- og Industriforening (1931)
 • 2. premie regulering Vestre Vika, Oslo 1937) sammen med arkitektene Torp & Torp og ingeniør Torp
 • En av tre 2. premier Herredshus, Asker (1939) sammen med Jacob Hansen og Harald Tørum
 • En av fire like premier bebyggelsesplan, Gjøvik (1948) sammen med Jacob Hansen

Eget forfatterskap

 • Småleilighetene og deres planløsning, Stor-Oslo, Oslo, 1933, s. 12–23 (ill.)

Litteratur

 • Deutsche Bauzeitung, Stuttgart, 1933, s. 353 (ill.)
 • H. Torgersen, Asker, Oslo, 1941, 2. utg., s. 442–43 (ill.)
 • Byborgerens hus i Norge, Oslo, 1963, s. 300–01 (ill.)
 • FNFBs Årbok, Sarpsborg, 1963, s. 367–68, register bd.
 • Oslo Byleksikon
 • AN, 1980, s. 27 (ill.)
 • P. H. Engh Og A. Gunnarsjaa, Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, s. 115, 159 (ill.)
 • P. D. Hofflund Og J. Nyquist, Oslo gårdkalender. Nybygg 1925–45, Oslo, (u.å.), register s. 375 (ill.)
 • J. Nyquist, Oslo gårdkalender. Nybygg 1945–1955, Oslo, (u.å.), register s. 135 (ill.)
 • Byggekunst, 1925, s. 102–03
 • Byggekunst, 1930, s. 76
 • Byggekunst, 1931, s. 57 (ill.)
 • Byggekunst, 1933, s. 26
 • Byggekunst, 1934, s. 28–30, 53 (ill.), tillegg s. 23
 • Byggekunst, 1935, s. 30 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 10, 31
 • Byggekunst, 1937, s. 99 (ill.)
 • Byggekunst, 1939, s. 139 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, s. 154 (ill.)

Faktaboks

Victor Schaulund