B. har vært tegner ved A/S Christiania Glasmagasin/Hadelands Glassverk siden 1964. Hun har tegnet gavepakninger og papir for denne bedriften og er blitt tildelt emballasjeprisen Eurostar, samt Merke for god norsk design. B. har siden slutten av 1960-årene utviklet seg til en av vårt lands ledende glasskunstnere. Med stor følsomhet og dyktighet eksperimenterer hun til stadighet med materialets muligheter fra det tynne, røklette og tåkete til det kraftige med sterke fargeinnslag. Hennes koloristiske begavelse utfolder seg også i de tekstiler hun designer for PLUS brukskunstsenter i Fredrikstad, som hun har vært kontraktmessig knyttet til gjennom mange år. B. arbeider leilighetsvis som emaljekunstner hos firmaet David-Andersen A/S og har også innenfor dette felt gjort interessante arbeider og vakt oppmerksomhet i utlandet.