Faktaboks

Agnes Hiorth
Hiorth, Agnes Sofie Margaret
Født
5. mai 1899, Kristiania
Død
30. november 1984

H. vokste opp i et velstående og kultivert hjem, moren var kunstnerisk begavet og malte. Allerede 19 år gammel begynte H. sin utdannelse som maler. Hverken Revold, eller ti år senere Georg Jacobsen, ser i særlig grad ut til å ha påvirket henne. I hennes tidlige arbeider fant tidens kritikere derimot minnelser både fra hennes lærer Pola Gauguin og Ludvig Karsten. På Høstutstillingen debuterte hun i 1922 med Vår i Bærum. På sin første separatutstilling i 1924 viste hun landskaper som Natt i fjellet og enkelte religiøse komposisjoner, Sabbat og Den korsfestede. Også i årene fremover kom landskapet til å spille en viktig rolle, men mer og mer kom hun likevel til å konsentrere seg om portrettmaleriet. I 1926 malte hun den danske forfatter Jørgen Bukdahl og to år senere skuespilleren Sofie Reimers (Nationaltheatret), begge i en mørk tonalitet og med en fast utarbeidet form. Hun fant imidlertid snart fram til sin spesielle portrettstil, bygd på impresjonismens lette, maleriske strøk og blonde farger, som hun behandlet med utsøkt koloristisk sans. Intuitivt griper hun i sine beste arbeider modellens egenart; menneskelig forståelse og sympati er for henne en vesentlig forutsetning for at bildet skal lykkes.

Blant hennes tidlige arbeider (inntil ca. 1930) kan nevnes portrettene av Nini Roll Anker (en senere utgave, 1937, Aschehougs forlag), Fartein Valen (også flere senere utgaver, 1948 Riksgalleriet og Stavanger Faste Galleri) og Else Christie Kielland. Utover i 1930-årene ble oppdragene tallrike. For Aschehougs forlag malte hun forfattere og litterater som Kristian Elster d.y. og Eugenia Kielland (begge 1940), for Universitetet i Oslo Johan Hjort (1939) og det staselige portrett av Kristine Bonnevie (1940). Andre forfatterportretter er Tore Ørjasæter (1938), Olav Duun (1939) og Gunnar Reiss-Andersen (1940). Foruten bildene av slekt og venner (faren Adam H. 1939, Nasjonalgalleriet, Oslo, og 1943, Bergen Billedgalleri; Else Christie Kielland 1947; Bjarne Riise 1952; Inge Krokann 1958; Elsa Lystad 1960) opptok de store representasjonsportretter mer og mer av hennes tid. Hun malte kongefamilien i tre generasjoner: Kong Haakon 7. (1948 Oslo rådhus, 1948, Oslo Militære Samfund, 1972, Stortinget); Kong Olav 5. (1948, Oslo Militære Samfund, 1973, Det Kgl. Slott og Arendal rådhus); Kronprinsesse Märtha (1957, Det Kgl. Slott); Kronprins Harald (1950, Smestad skole). Hun har malt en nesten uoverskuelig rekke av kjente kvinner og menn, politikere som Fredrik Monsen (1954), Asbjørn Lindboe (1961); Halvard Lange (1962) og Einar Gerhardsen (1969, Regjeringsbygningen); geistlige som biskopene Kristian Schjelderup (1960, Hamar domkirke), Arne Fjellbu (1962, Trondheim domkirke), Fridtjov Birkeli (1968, Stavanger domkirke) og Olav Hagesæther (1976, Stavanger domkirke), domprost Johannes Hygen (1947, Oslo domkirke), domprost Christian Svanholm (1976, Stavanger domkirke); militære som generalmajor Jacob Hvinden Haug (1948, Oslo Sparebank, en annen utgave i Den norske Frimurerorden), oberst Oswald Nordlie, (1951) og generalløytnant Otto Ruge (1952, Oslo Militære Samfund). Videre ledende menn i bank- og næringsliv som Nicolai Rygg (1952, Norsk Kredittforening), Sigval og Charles Bergesen (1964–65) og Johan Melander (1968, Den norske Creditbank). Endelig en lang rekke navn fra norsk vitenskap og høyere undervisning: A. Galtung (1947, Ullevål), Harald Dahl (1954, Norges Tekniske Høyskole), Rolf Bull-Hansen (1956, Statens lærerskole i forming, Notodden), Frede Castberg (1958, Universitetet i Oslo), A. Watzinger (1958, Norges Tekniske Høyskole), Magnus Olsen (1958, Det Norske Videnskaps-Akademi), Rolf Nordhagen og Helga Eng (begge 1959, Universitetet i Oslo), Sigvald Bakke (1959, Universitetet i Bergen), Carl Bugge (1959, Norges geologiske undersøkelser, Trondheim), N. Danbolt (1960, Rikshospitalet), Erik Waaler (1960) og Th. M. Vogelsang (1962), begge Universitetet i Bergen, Ragnar Frisch (1962, Universitetet i Oslo), Helge Klæstad (1962, Fredspalasset i Haag), Leiv Amundsen (1962, Det Norske Videnskaps-Akademi), Rasmus Mork (1964, NLH), Edgar B. Schieldrop (1964) og Ole Peder Arvesen (1965), begge Studentersamfunnet Trondheim, Leif Efskind (1965), E. Schjøtt-Rivers (1968) og P.A. Owren (1970), alle Rikshospitalet, Anne Holtsmark (1966) og Odd Hassel (1972), begge Universitetet i Oslo, Georg Morgenstierne (1971, Det Norske Videnskaps-Akademi), Ludvig Holm-Olsen (1967) og H. Mosby (1972), begge Universitetet i Bergen og Lillian Bye (1975, Socialskolen Trondheim). En del skuespillerportretter avslutter den lange listen: Ragna Wettergreen (1951) og Gerd Grieg (1965) i Nationaltheatret, Lars Tvinde (1961), Tordis Maurstad (1964) og Edv. Drabløs (1970) i Det Norske Teatret. H.s samlede portrettproduksjon er fyldig, men langt fra fullstendig katalogisert hos Riksantikvaren.

Ved siden av portrettmaleriet har H. hele tiden malt landskaper, blomsterbilder og interiører. Hun har malt i Nordfjord, Lom og Heidal, Røldal, Suldal og Jølster, og av de brede østlandsbygder først og fremst Hadeland. Men mest har hun vært opptatt av Bøyumbreen i Sogn med de eiendommelige lys- og atmosfærevirkninger. Hun har også malt Oslo-motiver og enkelte bilder fra Italia som Vår i Toscana (Høstutstillingen, Oslo 1965). I hennes landskaper oppleves ofte naturen i et dramatisk spill av lys og skygge, tåke og skyer, der landskapets faste former bare anes. En stor religiøs komposisjon, Kristus og engelen i Getsemane, ble malt i 1950-årene.

Familierelasjoner

Datter av

 • Alice Mitchell Homan (1863 - 1953)
 • Adam Severin Hiorth, direktør (1864 - 1949)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1916
 • elev av Harald Brun 1918
 • Pola Gauguins malerskole 1918–20
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1925–26 og Georg Jacobsen 1935–36

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Th. Fearnleys Minnestip. 1964
 • stip. for eldre fortjente kunstnere fra 1978
 • Studieopphold i Paris bl.a. 1927–28
 • Italia 1924, 1928 og 1964–65
 • Spania 1934 og 1935

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité (varamann) 1946–49

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens fortjenstmedalje i gull

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Stavanger Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Riksgalleriet
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Bryne Kunstforening
 • Horten/Borre Kunstforening
 • En lang rekke institusjoner, i Oslo og omegn bl.a. Slottet, Stortinget, Regjeringsbygningen, Rådhuset, Universitetet, Domkirken, Norges Bank, Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Aschehougs forlag, Nationen, Det Militære Samfund, Videnskaps-Akademiet, Nobelinstituttet, Rederforbundet, Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Lovisenberg og Martina Hansens sykehus, Kronprinsesse Märthas institutt, Den Norske Frimurerorden, Oslo Sparebank, Håndverkernes Sparebank, Landkreditt, Norske Folk, Norges Kreditforening, Borregaards Oslo-kontor, Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt. Utenfor Oslo: NLH, Moss Glassverk, Arendal og Kristiansand rådhus, Hamar, Stavanger og Trondheim domkirker, Stavanger sykehus, Universitetet i Bergen, Haukeland sykehus, Norges Tekniske Høyskole, Studentersamfunnet i Trondheim, Socialskolen og Norges geologiske undersøkelser i Trondheim, Frimurerlosjen Bodø, Stevnekirken ved Otta, Fredspalasset i Haag

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Blomqvists Kunsthandel, 1924
 • Kunstnerforbundet, 1931
 • Kunstnernes Hus, 1940
 • Bergens Kunstforening, 1940
 • Prydkunst, 1949
 • Fredrikstad Kunstforening, 1950
 • Kunstnernes Hus, 1957
 • 1957
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, 1963
 • Bryne Kunstforening, 1969
 • Galleri, Notodden, 1975
 • Ski Kunstforening, 1976
 • Gall. Pettersson, 1980
 • Høstutstillingen, 1922
 • Høstutstillingen, 1923
 • Høstutstillingen, 1924
 • Høstutstillingen, 1925
 • Høstutstillingen, 1926
 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1931
 • Høstutstillingen, 1934
 • Høstutstillingen, 1935
 • Høstutstillingen, 1936
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1938
 • Høstutstillingen, 1939
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1947
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1952
 • Høstutstillingen, 1953
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1958
 • Høstutstillingen, 1959
 • Høstutstillingen, 1960
 • Høstutstillingen, 1962
 • Høstutstillingen, 1965
 • Høstutstillingen, 1966
 • Høstutstillingen, 1971
 • De refusertes utst., Blomqvists Kunsthandel, 1920
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, 1921
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, 1922
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, 1923
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, 1924
 • Vårutst., 1927
 • Norwegian Art, 1928
 • 11 unge malere, Kunstnerforbundet, 1929
 • Landsutst., 1930
 • Bildende Kunstnerinners utst., Blomqvists Kunsthandel, 1932
 • Verdensutst. i Paris, 1937
 • Mitt første bilde på Statens Kunstutst., Oslo Kunstforening, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, Nasjonalgalleriet, 1940
 • Portrettutst., Oslo Kunstforening, 1946
 • Nordisk konst, 1946
 • Nordisk konst, 1947
 • Norsk kunstudst., 1947
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1930
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1931
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1932
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1933
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1934
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1935
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1936
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1937
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1938
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1939
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1940
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1941
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1942
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1943
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1944
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1945
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1946
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1947
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1948
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1949
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1950
 • Utstillingsrevy, Kunstnernes Hus, 1950
 • Ung norsk konst, 1950
 • Ung norsk konst, 1951
 • Norsk Nutidskonst, 1951
 • Norsk utst., 1952
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1957
 • Norsk nutidskunst, 1958
 • Nordisk utst. Hässelby, 1964
 • Nordisk utst. Hässelby, 1965
 • Statens Kunstakademi 60 år, 1969

Portretter

 • Maleri utført av Halvdan Holbø (1936), Gerda Knudsen (1939, Nasjonalgalleriet, Oslo), Else Christie Kielland (ca. 1957), selvportrett (1957, Nasjonalgalleriet, Oslo)

Litteratur

 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 26.04.1922
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 16.02.1924
 • Haug, K., i Aftenposten, 05.04.1923
 • Haug, K., i Aftenposten, 16.07.1924
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 05.04.1923
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 20.02.1924
 • Soot, Per, i Social-Demokraten, 23.02.1924
 • Ødvin, M., Om norsk ungdom, Samleren, København, 1927, s. 104-05
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 08.04.1929
 • Stenhamar, H., i Dagbladet, 11.04.1931
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1935, (ill.), julen
 • Willoch, S., Oslo Kunstforening 1836–1936, Oslo, 1936, s. 215
 • Østby, L., Das Bildnis in Norwegen, Hamburg, 1937, s. 73
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 182
 • Willoch, S., i Aftenposten, 28.08.1940, (aften)
 • Østby, L., Mellomkrigstid, i E. Lexow: Norges kunst, Oslo, 1942, s. 182
 • Ord och Bild, Stockholm, 1943, (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 97 (ill.)
 • Gran, H., Revold, R., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s 64, 88, pl. 116
 • Bonytt, 1946, s. 6-8
 • Verdens Gang, 24.01.1946
 • Morgenbladet, 22.12.1947, (ill.)
 • Bonytt, 1947, s. 217
 • Bonytt, 1950, s. 145, 148, 152
 • Verdens Gang, 02.03.1948, (ill.)
 • Østby, L., Vår tids kunst og diktning i Skandinavia. Norge, Oslo, 1948, s. 72, 128, 133, 138, 154 (ill.)
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 39 (ill.), 147
 • Rise, B., Agnes Hiorth, Kunst og Kultur, 1948, s. 207-16 (ill.)
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 24, 30
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, s. 10, 36-37, 255, pl. 75
 • Gauguin, Pola, Agnes Hiorth, Ord och Bild, Stockholm, 1949, s. 353-56 (ill.)
 • Bergens Tidende, 30.09.1949, (ill.)
 • Morgenavisen, 12.10.1949
 • Oslo Militære Samfunds portrettgalleri, Oslo, 1950, s. 13, 15 (ill.)
 • Kunsten idag, 1950, hefte 13-14, s. 22 (ill.)
 • Kunsten idag, 1962, hefte 60, s. 49hefte 66, s. 49 (ill.)
 • Begby, S., i Fredriksstad Blad, 04.03.1950
 • Rådhuset i Oslo, Oslo, 1952, bd. 2, s. 53 (ill.)
 • Revold, R., Norges malerkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2 s. 190-93, 206 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 100, 119 (ill.)
 • Dagbladet, 01.03.1957, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 05.03.1957
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 08.03.1957, (ill.)
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 09.03.1957
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 11.03.1957
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 14.03.1957
 • Bergens Tidende, 21.03.1957
 • Dagen, 22.03.1957, (ill.)
 • Bergens Arbeiderbladet, 23.03.1957, (ill.)
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende, 25.03.1957, (ill.)
 • Breivik, T., i Morgenavisen, 27.03.1957
 • Stavangeren, 27.04.1957, (ill.)
 • Gyldendals leksikon over moderne nordisk kunst, Oslo, 1958, s. 92-93 (ill.)
 • Lexikon för konst, Stockholm, 1958, s. 521
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 95, 146
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register (ill.)
 • Refsum, T., i Vårt Land, 04.01.1963, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 07.11.1963
 • Dette er Norge 1814–1964, Oslo, 1964, register (ill.)
 • Holbø, H., Streiftog i norsk maleri, Lillehammer, 1964, s. 72
 • Norwegian Pictorial Review, Oslo, 1965, s. 480 (ill.)s. 187 (ill.)
 • Norwegian Pictorial Review, Oslo, 1972, s. 297 (ill.)
 • Oslo Sparebanks portrettgalleri, Oslo, 1965, pl. 142
 • Røine, E., Vandring i Nationaltheatret, Oslo, 1967, s. 19, 91 (ill.)
 • Aftenposten, 19.10.1968
 • Stavanger Aftenblad, 15.03.1969
 • Stavanger Aftenblad, 17.03.1969
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 19.03.1969, (ill.)
 • Stavangeren, 27.04.1969
 • Silseth, E., Agnes Hiorth, Kunst og kunstnere, Oslo, 1969, nr. 1, s. 4-8 (ill.)
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 20, 41, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunst og Kultur register 1910 - 67, Oslo, 1971, s. 90, 207
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 115
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 222
 • Hjelde, G., Kavli, G., Slottet i Oslo, Oslo, 1973, register (ill.)
 • Møre og Romsdal, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 484
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Haalke, M., Mot nytt liv, Oslo, 1978, s. 86
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, s. 694 (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1979, s. 268
 • Gjessing, S., i Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 99 (ill.), 193, 201, 216
 • Tønsbergs Blad, 28.04.1980, (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 02.05.1980, (ill.)
 • Owrum, R., i Farmand, 03.05.1980
 • Tønsbergs Blad, 25.10.1980
 • Norges kulturhistorie, Oslo, 1981, bd. 7, s. 342 (ill.)