G. var fra 1946 til slutten av 1950-årene en meget flittig utstiller. Han hadde separatutstilling nesten årlig i kunstforeninger rundt om i landet. Han stilte ut malerier, tegninger og akvareller, hovedsakelig landskaper fra Østlandet, Vestlandet og Jæren, men også noen figurbilder og dessuten motiver fra reiser i Frankrike, Italia og Spania. Han arbeidet i et sterkt forenklet og abstrahert, naturalistisk formspråk, i blant påvirket av læreren Aage Storstein. Dette er særlig tydelig i utsmykningen av Majorstua skole, Oslo (1949). Fra slutten av 1960-årene har han også laget nonfigurative malerier og collager, bestående av geometriske former med kraftige, sorte konturer. G. har vært aktiv kunstformidler og har drevet malerskole i Oslo fra 1969.